Historisk arkiv

Norges første veiåpning via video

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Ryfast utenfor Stavanger i Rogaland åpner onsdag 22. april kl. 14.15. Det gjør samferdselsminister Knut Arild Hareide fra kontorstolen i Oslo. Åpningen vil skje via video, og ordførere, fylkesordfører og Statens vegvesen deltar sammen med statsråden.

- Det er veldig morsomt å få være med på den første digitale veiåpningen i Norge. I disse spesielle tider har vi sett hvordan folk finner kreative løsninger på utfordringer vi tidligere ikke visste vi hadde. Her har Statens vegvesen fått til en fullverdig åpning uten at vi møtes. Det er viktig for oss å åpne veien for bilistene når den er klar til bruk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Åpningen sendes direkte på Facebook-sidene til Samferdselsdepartementet og prosjektsiden til Ryfast, i tillegg til hjemmesidene til Stavanger Aftenblad og NRK. Det vil derfor være mulig for alle interesserte å følge åpningen direkte. Sendingene starter kl. 14.15 og selve veien skal åpnes ca. kl. 14.45.

- Dette er en stor og viktig dag for oss alle. 9. november 2012 tok daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, første spadetak på prosjektet. Det har vært et komplekst prosjekt som inneholder viktige vegforbindelser for Stavanger by, og fastlandsforbindelsen til Ryfast. Det er en formidabel jobb som er gjennomført av våre entreprenører og rådgivere under ledelse av en kompetent byggherreorganisasjon, sier direktør, utbygging i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik.

Ordførerne i Stavanger og Strand og fylkesordføreren i Rogaland deltar også på åpningen via video. Prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord, vil være den eneste som vil være til stede på den nye veien.

Norges største veiprosjekt

Med dette vil hele Ryfast-prosjektet, som er Norges største veiprosjekt, være åpnet. Det er Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen som åpnes onsdag 22. april. De siste tunnelene i prosjektet.

- Jeg gleder meg stort over at vi endelig får åpnet de siste tunnelene. Dette fører til en bedre reisehverdag for folk og næringsliv i og rundt Stavanger. Med gjennomgangstrafikken i tunnel, blir veitilbudet forbedret også for dem på reise langs E39, sier Hareide.

Det vil ikke være bompengeinnkreving fra oppstarten fordi testingen av innkrevingsutstyret er forsinket på grunn av koronasituasjonen. Det er usikkert når dette er på plass.