Historisk arkiv

Trafikkstart for Vys forbedrede togtilbud på Bergensbanen: – Lykke til!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- I dag er det oppstart for togtilbudet på Arnalokalen, Vossebanen og Bergensbanen som Vy skal ha ansvaret for de neste ti årene. Vårt viktigste mål er at togtilbudet skal bli enda mer attraktivt for de reisende. Jeg vil derfor ønske Vy, samarbeidspartnere og ikke minst passasjerene lykke til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Jernbanedirektoratet utropte i desember 2019 Vy til vinner av konkurransen om å drifte togtilbudet i Trafikkpakke 3: Vest. Selskapet har hatt ett år på å forberede trafikkstarten.

- Vy var med i sluttspurten om de to første trafikkpakkene i Norge og har og vunnet anbud i Sverige. Faktisk overtar Vy nattogene fra Stockholm til Luleå/Narvik også i dag. Da Vy gikk til topps på Bergensbanen i fjor, var det enda en bekreftelse på at selskapet hadde omstilt seg til den nye hverdagen med konkurranse, sier samferdselsministeren.

I Trafikkpakke 3: Vest skal Vy levere nye løsninger og et attraktivt togtilbud til de reisende - enten det er til hverdag, fritid eller ferie. Forbedringene omfatter blant annet skreddersydde tilbud helt hjemmefra, enklere og mer helhetlige bestillingsløsninger, billettsamarbeid med Skyss og et nytt komfortilbud. Vy planlegger det neste året også nye løsninger for et utvidet tilbud på nattestid.

Gode erfaringer med konkurranse
Fra før er driften om togtilbudene i Trafikkpakke 1: Sør og Trafikkpakke 2: Nord blitt tildelt etter konkurranse.  

- Trafikkpakkene skal bidra til å gi de reisende et bedre togtilbud. Konkurranse gjør at togoperatørene må tenke nytt og kreativt for å gjøre togtilbudet enda mer attraktivt. Samtidig fører konkurranse fører konkurranse til at staten bruker mindre penger enn før på kjøp av persontogtjenester. Vi får altså mer igjen for fellesskapets midler. Så langt er vi veldig fornøyd med det vi har oppnådd med trafikkpakkene, sier Hareide.


For flere opplysninger – se: