Forsiden

Historisk arkiv

Halv takst i bomstasjonen på E10 Leirvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Det er svært gledelig at takstene i bomstasjonen på E10 Leirvik ved Trældalstunnelen ble halvert torsdag 4. mars. De ekstra midlene har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP), sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I forbindelse med nysaldert budsjett for 2020 ble regjeringen enige med FrP om 138,5 millioner i tilskudd til prosjektet E10 Trældal – Leirvik i Nordland, som er en del av prosjektet E6 Hålogalandsbrua.

Narvik kommune og Nordland fylkeskommune som er garantister for bompengelånet og har akseptert tilskuddet. Takstene ved bomstasjonen på E10 Leirvik vil som følger av dette bli halvert klokken 00:01 den 4. mars 2021.

- E6/E10 er en viktig transportåre i landsdelen. Den knytter sammen Ofoten, Lofoten og Vesterålen, Sør-Troms og Sverige via Riksgrensen. Jeg håper denne halveringen av taksten er til glede for folk og næringstransporten, sier Hareide.

Skredsikringsprosjektet E10 Trældal – Leirvik ble åpnet for trafikk i september 2015, og Hålogalandsbrua ble åpnet for trafikk i desember 2018. Vegstrekningen mellom Trældal og Leirvik er rasutsatt, og det ble derfor besluttet å lage en 1,1 kilometer lang rassikringstunnel i forbindelse med dette vegprosjektet.