Historisk arkiv

KS2-rapport om Bodø lufthavn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har mottatt en rapport med ekstern kvalitetssikring (KS2) av Avinors forprosjekt for ny lufthavn i Bodø.

En flytting av Bodø lufthavn vil frigjøre arealer og bidra til en positiv byutvikling. Finansieringen av den nye lufthavna er planlagt delt mellom staten, Avinor og Bodø kommune.

I Nasjonalt transportplan 2022–2033 er det prioritert et tilskudd på 2,5 milliarder kroner til den nye lufthavna i første del av planperioden. I tillegg er det prioritert 350 millioner kroner i første del av planperioden for å dekke flyttekostnadene for redningshelikoptertjenesten og 274 millioner kroner for å sikre veiadkomst til den nye lufthavna.

Samferdselsdepartementet har mottatt en rapport med ekstern kvalitetssikring (KS2) av Avinors forprosjekt for ny lufthavn i Bodø. Kvalitetssikringen vurderer også andre følgekostnader for staten som følge av flyttingen av lufthavna, og forslag til finansieringsplan. Rapporten vil være del av beslutningsgrunnlaget når regjeringen skal ta stilling til prosjektet.

 

Lenke til rapporten