Historisk arkiv

Ønsker å tilby nasjonal interrail-billett og egen feriekollektivbillett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

– FNs ferske klimarapport er en viktig påminnelse om hvor viktig det er å fremme miljøvennlige løsninger. Skal vi løse klimautfordringene, må blant annet utslippene fra transportsektoren reduseres. Flere må derfor velge kollektivtransport, men da må det være enkelt både å planlegge reiser og kjøpe billetter. Vi har kommet et stykke på vei i dette arbeidet, men det er potensial for enda mer kundevennlige løsninger. Vi ønsker derfor å se på muligheten for å innføre nasjonal togbillett og egen feriekollektivbillett, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å redegjøre for muligheter og konsekvenser ved å innføre en nasjonal togbillett tilsvarende en interrail-billett, det vil si en periodebillett som er gyldig hos på alle togstrekninger som kjøres etter avtale med staten. Sammen med Entur skal direktoratet blant annet vurdere:

  • varigheten på billettypen
  • om den bør være tilgjengelig hele året
  • om billettypen også bør være gyldig på lokal (fylkeskommunal) kollektivtransport og/eller på togavganger innenfor takstsamarbeidsområder
  • om den kan tilbys av togselskaper uten trafikkavtale med staten
  • hvor raskt billettypen eventuelt kan innføres

–  Togselskapene står fritt til å tilby en slik billett, og GoAhead har tilbudt en slik type billett på Sørtoget i sommer. Nå tar vi initiativ med mål om å få dette på plass for hele Norge, til neste sommer. Toget tar oss på en miljøvennlig og trafikksikker måte til både fantastisk og variert natur, og til noen av våre flotteste byer. Jeg tror derfor at en nasjonal togbillett, tilsvarende en interrail-billett kan få flere til å ta toget på Norges-ferie, sier samferdselsministeren.

Skal vurdere feriekollektivbillett
Jernbanedirektoratet skal også utrede mulighetene for en "feriekollektivbillett". Dette er ment å være en periodebillett som ikke bare kan benyttes i området hvor den er kjøpt, men også i andre deler – eller hele resten av landet ­– når man er på ferie eller andre reiser.

– Dersom man har kjøpt et månedskort i Trondheim og skal reise en helg til Kristiansand, ville det vært fint å kunne benytte kollektivtilbudet der med samme månedskort. En slik "feriekollektivbillett" vil også gjøre det enklere å reise kollektivt på steder man ikke er til vanlig, sier Hareide.  

Flere kollektivbilletter – kjøp i én app
I oppdragsbrevet ber Samferdselsdepartementet om å øke innsatsen for å nå målet om at det skal bli mulig å kunne kjøpe alle kollektivbilletter fra Entur, som tilbyr en konkurransenøytral reiseplanlegger for all kollektivtrafikk.

– I dag kan er det mulig å kjøpe alle togbilletter og billetter fra flere fylkeskommunale kollektivtransportselskaper gjennom Entur. Men det er en fordel om alle fylkeskommunene kan tilby dette, og gjerne ekspressbussene og flybussene også. Dette er viktig for at det skal være så enkelt som mulig å reise kollektivt, sier samferdselsministeren.

For flere opplysninger – se:

  • Brev fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet