Historisk arkiv

71 år med nyttårstaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Når kong Harald V og statsminister Erna Solberg holder sine taler ved årsskiftet 2016/2017, er det gått 71 år siden ordningen ble til i NRK radio ved årsskiftet 1945/1946. Siden årsskiftet 1960/1961 er talene også sendt i fjernsyn.

Ordningen med nyttårstaler i radio ble til etter at kong Haakon VII, kronprins Olav og statsminister Johan Nygaardsvold i krigsårene 1940-1945 hadde holdt taler hjem fra London via BBCs norske avdeling - ved jul, nyttår og andre anledninger.

Slike taler var i løpet av 1930-årene blitt vanlige i flere land, ikke minst i Storbritannia der kongens juledagstale fra Sandringham i Norfolk allerede var blitt en tradisjon.

I Norge var det tilløp til nyttårstaler av statsministeren i kringkastingen i 1930-årene. Først ut ser det ut til at Peder L. Kolstad var ved årsskiftet 1931/1932, fulgt av Jens Hundseid ved årsskiftet 1932/1933. Johan L. Mowinckel fulgte imidlertid ikke opp ved årsskiftet 1933/1934.

  Kronprins Olav sittende ved et bord på kontoret på Skaugum. Til høyre NRKs programdirektør Thorstein Diesen.
Kronprins Olav klar for nyttårstalen 1955, direkte i radio fra kontoret på Skaugum. Til høyre NRKs programdirektør Thorstein Diesen. (Foto: NTBScanpix)

1945/1946
Nyttårsaften 1945 talte både kong Haakon og kronprins Olav i NRK, mens statsminister Einar Gerhardsen talte dagen etter - nyttårsdag 1946. Talene var sterkt preget av at det var gått bare åtte måneder siden krigen var over.

Statsministeren oppsummerte opprydningsarbeidet som var gjort siden forsommeren. «I året vi nu har gått inn i, skal det vise seg om vi har styrke og kraft til å reise det Norge som ennu ligger i ruiner», sa han – og avsluttet slik: «Og så tar vi trøstig fatt på å bygge vårt land».

Siden årsskiftet 1945/1946 har det ikke vært brudd i ordningen med kongens og statsministerens nyttårstale i NRK.

Også andre taler
De første etterkrigsårene var det ikke uvanlig at myndighetspersoner og andre fikk tale i NRK. For eksempel fikk Sveriges statsminister Tager Erlander fem minutters direkte taletid i NRK da han var på offisielt besøk i Norge 8. november 1946.

Før regjeringsskiftet 19. november 1951 holdt både avtroppende statsminister Einar Gerhardsen og påtroppende statsminister Oscar Torp tale i NRK 13. november.

Statsminister Einar Gerhardsen sittende ved et bord med mikrofon.
Statsminister Einar Gerhardsen klar for radiotale i NRK 13. november 1951, for å varsle regjeringsskifte 19. november. (Foto: NTBScanpix)
 
Statsminister Kåre Willoch klar for opptak i Dagsrevyens studio i NRK i Oslo.
Statsminister Kåre Willoch klar for opptak av nyttårstalen 1983, i Dagsrevyens studio i NRK i Oslo i desember 1982. (Foto: Aftenposten/NTBScanpix)

 

Kilder:
Dahl, Hans Fredrik: NRK i fred og krig. Kringkastingen i Norge 1920-1945, Oslo 1991.

Aftenpostens digitale arkiv på aftenposten.no - gjengir/omtaler nyttårstaler siden 1946
Kongehusets talearkiv på kongehuset.no - Kongens nyttårstaler siden 1946
NRKs arkiv på nrk.no - opptak av nyttårstaler siden 1946 (ikke fullstendig)
Riksarkivet/Statsministerens kontor/Kopibok 1946
SMKs historiske arkiv på regjeringen.nostatsministerens nyttårstaler