Historisk arkiv

Solberg advarer mot utvikling som svekker demokratiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg understreket hvor viktig det er å ta vare på demokratiske verdier da hun talte til deltakere fra over 100 nasjoner på World Forum for Democracy i Strasbourg i dag. Forumet arrangeres av Europarådet.

Statsminister Erna Solberg taler på World Forum for Democracy i Strasbourg
Statsminister Erna Solberg taler på World Forum for Democracy i Strasbourg. Foto: Statsministerens kontor

– Opp gjennom historien har Europa erfart de tragiske alternativene til demokrati, med mangel på samarbeid mellom nasjoner og mangel på respekt for individets ukrenkelige rettigheter. Dette har ført til krig og tap av millioner av menneskeliv, sa Solberg.

Utviklingen i Europa var også blant temaene i samtalene mellom Solberg og Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i Strasbourg. I generalsekretærens årlige rapport pekes det på at demokratiske samfunn sjelden går til krig mot hverandre og at demokrati er et vern mot interne stridigheter.

– I rapporten tegnes et urovekkende bilde av situasjonen i Europa. I flere stater snevres pressefriheten og domstolenes uavhengighet inn. Et eksempel på dette er utviklingen i Tyrkia, sa Solberg.

Solberg, som er en av lederne av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, pekte i talen på Europarådets og medlemsstatenes sentrale rolle i demokratiopplæring og fremme av rettssikkerhet og inkluderende samfunn.

– Rettssikkerhet er viktig for å oppnå bærekraftig utvikling. Uten den forutsigbarheten og tryggheten som skapes av rettssikkerhet, stopper både handel og investeringer opp, sa Solberg.

I Strasbourg skal statsministeren blant annet også møte Europarådets menneskerettskommisær Nils Muižnieks. I tillegg besøker hun Den europeiske menneskerettsdomstolen.