Historisk arkiv

Enighet om styrket samarbeid mellom Norge og Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg ble i dag tatt i mot av Kinas statsminister Li Keqiang i Folkets store hall i Beijing. – Vi hadde en svært god samtale om hvordan vi kan utvide og styrke forholdet mellom våre to land, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Li Keqiang og statsminister Erna Solberg på velkomstseremonien utenfor Folkets store hall i Beijing.
Statsminister Li Keqiang og statsminister Erna Solberg på velkomstseremonien utenfor Folkets store hall i Beijing. Foto: Trond Viken/NFD

Statsminister Solberg, utenriksminister Børge Brende og næringsminister Monica Mæland ble i dag ønsket velkommen på offisielt besøk i Beijing. Dette er det første norske statsministerbesøket til Kina på 10 år.

- God kontakt med det kinesiske lederskapet er viktig for et solid og forutsigbart forhold preget av gjensidige interesser, tillit og forståelse. Jeg opplevde i samtalen at begge land ønsker å gjenetablere et langvarig, bredt og framtidsrettet samarbeid. Vi ble enige om å opprette en fast konsultasjonsmekanisme på politisk nivå mellom våre utenriksdepartement for å drøfte alle saker av felles interesse, både bilaterale og multilaterale, herunder FN-spørsmål, menneskerettigheter og handelspolitikk. Det betyr at rammene for politisk dialog er på plass. Det er helt nødvendig for å kunne ha et fungerende politisk samarbeid, sier statsminister Solberg.

- Kina spiller en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringer, og jeg er derfor glad for at dette er høyt på agendaen for den kinesiske statsministeren, sier Solberg. Statsminister Li var også opptatt av å styrke vårt nordområde-samarbeid.

Det ble holdt en offisiell velkomstseremoni og statsministeren hadde møte med presidenten for Folkekongressen, Zhang Dejiang. Statsminister Li arrangerte også en bankett til ære for sin norske kollega hvor også flere kinesiske ministere deltok.

Fra statsministerens bilaterale møte med Kinas statsminister Li Keqiang
Fra statsministerens bilaterale møte med Kinas statsminister Li Keqiang Foto: Trond Viken/NFD

Statsminister Solberg og statsminister Li overvar undertegningen av seks avtaler på myndighetsnivå mellom de to land: Avtalene gjelder gjenopptagelse av frihandelsavtaleforhandlinger, norsk-kinesisk økonomisk kommisjon, teknisk-økonomisk samarbeid og avtaler om samarbeid om sport, forskning og helse. Se oversikt over avtalene her (pdf).

- Norge og Kina har økonomier som utfyller hverandre. Det er store muligheter for norsk næringsliv i landet. Jeg ser derfor fram til at vi nå gjenopptar forhandlingene om en bilateral frihandelsavtale med Kina og arbeidet i vår felleskommisjon for økonomisk samarbeid, som begge land vil ha nytte av, sier statsminister Solberg.