Historisk arkiv

Endring blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Statsministerens kontor har i perioden 9.–29. juli konstituert statssekretær Maria Jahrmann Bjerke som statssekretær i 20 % stilling for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Bjerke er i denne perioden statssekretær i 80 % stilling for statsråd Bent Høie.

I perioden 30. juli til 12. august er statssekretær Anne Grethe Erlandsen konstituert som statssekretær i 20 % stilling for statsråd Åse Michaelsen i Helse- og omsorgsdepartementet. Erlandsen er i denne perioden statssekretær i 80 % stilling for statsråd Bent Høie.