Historisk arkiv

Norge øker støtte til global innsats mot aids, tuberkulose og malaria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Innsats for global helse og utdanning redder liv, øker livskvaliteten og bidrar til økonomisk vekst og utvikling. Siden 2002 har Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria bidratt til å redde mer enn 32 millioner menneskeliv. Fondets mål er å redde ytterligere 16 millioner menneskeliv innen utløpet av 2022, sier statsminister Erna Solberg.

Det globale fondet gir støtte til helsetjenester, helseinformasjon, og arbeider også for holdningsendring, ikke minst når det gjelder jenters og kvinners rettigheter og helsesituasjon. Tilgang til utdanning er en viktig faktor for å lykkes. Foran flere tusen deltakere under arrangementet «Global Citizen» i New York i dag, kunngjorde statsministeren at Norge vil øke støtten til fondet.

- God helse for alle er viktig for å nå bærekraftsmålene. Vi er på riktig vei for å stoppe epidemiene aids, tuberkulose og malaria, men for å komme i mål må vi styrke innsatsen betraktelig. Derfor øker Norge støtten til Det globale fondet for perioden 2020-2022 til 2,02 milliarder, sier statsminister Solberg.

Dette innebærer en økning på 20 millioner kroner sammenlignet med den allerede høye norske støtten på 2 milliarder kroner for inneværende treårsperiode.

Det globale fondet er et partnerskap mellom statlige og private aktører, sivilt samfunn og pasientgrupper. Fra 2017 til 2019 har fondet utbetalt over 12 milliarder USD til tiltak rettet mot hiv, tuberkulose, malaria, bedre helsesystemer og menneskerettigheter i mer enn hundre land. En tredjedel av støtten har blitt kanalisert til tiltak som styrker nasjonale helsesystemer. Landenes egne myndigheter og sivilt samfunn spiller en aktiv rolle i partnerskapet, og det legges opp til at landene i takt med stigende inntekter, selv vil overta en større del av finanseringen.

Det globale fondet er den viktigste kanalen for norsk støtte til internasjonal innsats mot tuberkulose, og er også en viktig partner i å fremme menneskerettigheter for utsatte grupper som LHBTIQ-personer. Siden starten fondet ble etablert i 2002, har Norge bidratt med 7,3 milliarder kroner. Norge er dermed den 11. største giveren til Det globale fondet.