Historisk arkiv

Regjeringens biltjeneste overføres til PST

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I statsråd i dag er Regjeringens biltjeneste overført fra Statsministerens kontor til Justis- og beredskapsdepartementet, med virkning fra 1. januar 2021.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, har det nasjonale ansvaret for å utføre livvakttjeneste på norsk jord, blant annet for medlemmer av regjeringen. Ved overføringen vil ansvaret for biltjenesten bli lagt til PST.

- Ved å overføre ansvaret for biltjenesten legges det til rette for enklere og sikrere informasjonsflyt og koordinering mellom tjenestene som er involvert i sikkerheten rundt regjeringens medlemmer, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse.

Biltjenesten og de ansatte vil bli videreført som en enhet i virksomheten til PST. En forutsetning for overføringen er at tjenestens service, kvalitet, kapasitet og tilgjengelighet overfor regjeringens medlemmer beholdes på samme nivå som i dag.