Historisk arkiv

Røe Isaksen settestatsråd for Bakke-Jensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd for statsråd Frank Bakke-Jensen.

Oppnevningen av Røe Isaksen gjelder ved behandlingen av saker som berører Babcock Scandinavian AirAmbulanse AB, der statsråd Bakke-Jensen på grunn av sin ektefelles tilnytning til selskapet er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.

I statsråd 15. mai 2018 ble statsråd Monica Mæland, som da ledet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, oppnevnt som settestatsråd for statsråd Bakke-Jensen.

I statsråd 24. januar 2020 overtok statsråd Monica Mæland styret av Justis- og beredskapsdepartementet. Til hennes nye ansvarsområde hører blant annet styring av saker om politihelikoptrene og redningshelikoptrene. Det kan oppstå konflikt mellom denne rollen og statsråd Mælands rolle som settestatsråd ved behandling av saker under Forsvarsdepartementet som berører Babcock Scandinavian AirAmbulanse AB. Statsråd ba derfor om at det ble oppnevnt en annen settestatsråd for Bakke-Jensen ved behandlingen av disse sakene.