Historisk arkiv

Forvaltningsansvaret for arveloven § 99 a fjerde og femte ledd flyttes til Landbruks- og matdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I statsråd i dag er det besluttet at Landbruks- og matdepartementet skal overta forvaltningsansvaret for lov om arv og dødsboskifte § 99 a fjerde og femte ledd. Forvaltningsansvaret ligger nå i Justis- og beredskapsdepartementet.

Bakgrunnen for overføringen er at arvelovens § 99 a omhandler overføring av landbrukseiendommer til ny eier. Landbruks- og matdepartementet har det overordnede ansvaret for landbruksmyndighetene og landbruksfaglige spørsmål, og er nærmest til å utføre de oppgavene som følger av § 99 a fjerde og femte ledd.