Historisk arkiv

Tre nye medlemmer til Koronakommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Professor Rolv Terje Lie, lege Ayan Bashir Sheikh-Mohamed og tidligere administrerende direktør i Helse Sør-Øst Peder Kristian Olsen ble fredag 18. juni 2021 oppnevnt som nye medlemmer til Koronakommisjonen.

– Jeg er glad for at de tre har takket ja til å bli nye medlemmer i Koronakommisjonen. Deres kompetanse og erfaring vil være nyttig i kommisjonens videre arbeid, sier statsminister Erna Solberg.

Koronakommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i 2020. Den avga sin første rapport 14. april 2021, men vil fortsette arbeidet med å gjennomgå og trekke lærdom fra myndighetenes håndtering av pandemien i Norge.  Etter at kommisjonen har levert sin sluttrapport, vil regjeringen legge frem en melding til Stortinget om oppfølgingen av kommisjonens arbeid.