Historisk arkiv

Gjennombrudd for regnskogbevaring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Private selskaper, stater, organisasjoner og urfolk forplikter seg til å stanse all avskoging innen 2030.

- Å ta vare på verdens tropiske skoger er helt nødvendig hvis vi skal nå togradersmålet. I dag har stater, selskaper, organisasjoner og urfolk svart på utfordringen fra FNs generalsekretær om nye konkrete tiltak for å kutte i klimagassutslippene, sa statsminister Erna Solberg etter at hun i dag ledet et internasjonalt FN-møte om tropiske skoger i New York, sammen med Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono. 

I New York-erklæringen om skog forplikter partene seg til å bidra til å halvere avskogingen av tropisk naturskog innen 2020 og stanse den innen 2030. Ifølge New York-erklæringen vil tiltakene som skisseres kunne bidra til å spare atmosfæren for mellom 4,5 og 8,8 milliarder tonn CO2 årlig innen 2030. Til sammenlikning var USAs utslipp i 2012 på 5,2 milliarder tonn og Kinas på 9,86. Utslippene fra verdens samlede transportsektor utgjør om lag én milliard tonn CO2-årlig.

Blant deltakerne på toppmøtet var regjeringssjefer, administrerende direktører for noen av verdens største innkjøps- og palmeoljeselskaper, og representanter for urfolk og frivillige organisasjoner. Til sammen rundt 150 representanter fra stater, private selskaper og organisasjoner sluttet seg til erklæringen.

Ifølge den siste rapporten fra FNs klimapanel er verden med dagens kurs på vei mot en temperaturøkning langt over den øvre grensen på to grader celsius som landene har enes om for å begrense konsekvensene av klimaendringer. FNs klimapanel belegger at en stor del av svaret på denne utfordringen er dramatiske reduksjoner i tropisk avskoging. New York-erklæringen søker å bidra til dette.

New York-erklæringen vil være åpen for tilslutning fra stater, selskaper og organisasjoner fram til klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Klima- og miljøministeren avholdt, sammen med næringsministeren, fiskeriministeren og landbruksministeren, et møte om erklæringen med en rekke store norske selskaper sist fredag. Her framkom bred støtte til erklæringen. Orkla, BAMA, ICA-Norge, COOP-Norge, Norgesgruppen, REMA 1000, Felleskjøpet Agri, Choice-hotellene, Cermaq og Biomar kunngjorde på møtet at de har besluttet å slutte seg til erklæringen. Andre selskaper vil vurdere tilslutning i månedene framover. Solberg håper at flere norske selskaper vil slutte seg til erklæringen.

- Flere norske selskaper sier nå de vil bidra til å redde regnskog. Derfor lover de nå å ikke benytte palmeolje eller palmeolje som ikke er produsert bærekraftig. Det er forpliktelser det står respekt av. Målet må være at palmeolje, soya, kjøtt, papir og andre produkter produseres uten å ødelegge tropiske skoger, sa statsminister Erna Solberg.

En betydelig andel av verdens avskoging skyldes i dag konvertering av skog til palmeoljeplantasjer, papirproduksjon, soyaproduksjon eller beitemark. Store internasjonale selskaper innen mat- og forbruksvarer, bl.a. Unilever, Nestlé, Mondeléz og Cargill har sluttet seg til erklæringen.

- Både produsenter, innkjøpere og investorer har et ansvar. Jeg håper norske selskaper i alle relevante sektorer vil slutte seg til New York-erklæringen og ta aktivt del i dette arbeidet. Norge vil gjøre sin del og har forlenget regnskogsatsingen fram til 2020, sier Solberg. Vi vil jobbe aktivt sammen med de andre signatørene for å bidra til å skape et genuint globalt offentlig-privat partnerskap mot tropisk avskoging. Partnerskapene vi i dag har inngått med Peru og Liberia er viktige bidrag i denne sammenheng.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon har oppfordret privat sektor, offentlig sektor og sivilt samfunn til konkrete forpliktelser og handling for å begrense klimaendringene, og bedt om at nye initiativ skal lanseres under klimatoppmøtet i New York. Skog er et av åtte hovedområder for handling på klimatoppmøtet, og høyt prioritert av Norge som til nå har bidratt med 11,5 milliarder kroner til programmer for å bevare tropisk skog.