Historisk arkiv

Sender hærstyrke til NATO-øvelse i Latvia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge sender en mekanisert kompanistridsgruppe til en NATO-øvelse i Latvia i høst. – Norge står sammen med våre allierte, sier statsminister Erna Solberg.

Under NATO-toppmøtet annonserte den norske statsministeren at Norge vil sende et styrkebidrag fra Hæren til Latvia for inntil to måneder i høst. En mekanisert kompanistridsgruppe fra Telemark bataljon skal trene og øve sammen med styrker fra flere andre land. Det norske bidraget vil bestå av rundt 190 soldater og blant annet være utstyrt med CV90 stormpanservogner.

- NATO har allerede satt inn flere beroligelses- og avskrekkingstiltak i Øst-Europa, og har økt sin tilstedeværelse i regionen. Dette skal videreføres så lenge det er nødvendig, sier Solberg.

- Det er viktig å understreke at dette er en øvelse – som ikke minst vil gi norske styrker verdifullt trenings- og øvelsesutbytte. Samtidig er det et svar på det NATO har bedt sine medlemsland om, nemlig å trygge allierte ved økt aktivitet i Baltikum, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Norge har støttet aktivt opp om NATOs tiltak etter Ukraina-krisen, blant annet gjennom bidrag til NATOs minerydderstyrke i Østersjøen og landstyrker til øvelser i Litauen og Latvia. Norge ivaretar også overvåkning av alliansens nordflanke med maritime patruljefly.

- Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er endret, og Russland viser både evne og vilje til å bruke militær makt overfor naboland. Dette understreker at NATO må fokusere på sitt eget nærområde, og på det kollektive forsvaret av medlemslandene. Dette toppmøtet bekrefter at NATO vil styrke evnen til kollektivt forsvar framover, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

I 2015 vil Norge stille med Telemark bataljon i Nato Response Force. Øvelsen i Latvia vil være en viktig del av avdelingens forberedelser til dette oppdraget.