Historisk arkiv

Endringer i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen.

Statsråd Elisabeth Aspaker har overtatt ansvaret for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, i Utenriksdepartementet. Statsråd Vidar Helgesen har overtatt som klima- og miljøminister. Statsråd Sylvi Listhaug har overtatt som innvandrings- og integreringsminister, med ansvar for innvandringsområdet i Justis- og beredskapsdepartementet og ansvar for integreringsområdet i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Stortingsrepresentant Per Sandberg er utnevnt til fiskeriminister, Anniken Hauglie til arbeids- og sosialminister, stortingsrepresentant Linda Cathrine Hofstad Helleland til kulturminister og statssekretær Jon Georg Dale til landbruks- og matminister.

Samtidig har Kongen i statsråd gitt statsrådene Thorhild Widvey, Tine Sundtoft og Robert Eriksson avskjed i nåde.

Oppgaven som stabssjef ved Statsministerens kontor vil ikke lenger være tillagt en statsråd. Statssekretær Julie Brodtkorb har overtatt som stabssjef ved Statsministerens kontor. Statsråd Aspaker fortsetter som Norges representant i Nordisk ministerråd med ansvar for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål.

Endringene gjelder fra i dag, 16. desember 2015, kl. 13.00. De administrative endringene i Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, vil bli gjort i løpet av første kvartal 2016. Da legges det også opp til at BLD endrer navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

Regjeringen er utgått fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet. Regjeringslisten ser nå slik ut:

Statsminister
Erna Solberg (H)

Finansminister
Siv Jensen (FrP)

Kommunal- og moderniseringsminister
Jan Tore Sanner (H)

Samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Utenriksminister
Børge Brende (H)

EØS- og EU-minister,
også nordisk samarbeidsminister

Elisabeth Aspaker (H)

Næringsminister
Monica Mæland (H)

Klima- og miljøminister
Vidar Helgesen (H)

Barne- og likestillingsminister
Solveig Horne (FrP)

Helse- og omsorgsminister
Bent Høie (H)

Justis- og beredskapsminister
Anders Anundsen (FrP)

Olje- og energiminister
Tord Lien (FrP)

Forsvarsminister
Ine Eriksen Søreide (H)

Innvandrings- og integreringsminister
Sylvi Listhaug (FrP)

Kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen (H)

Fiskeriminister
Per Sandberg (FrP)

Arbeids- og sosialminister
Anniken Hauglie (H)

Kulturminister
Linda Cathrine Hofstad Helleland (H)

Landbruks- og matminister
Jon Georg Dale (FrP)