Historisk arkiv

Nytt klimainitiativ for statlige investeringsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

På klimatoppmøtet i Paris ble det satt ned en arbeidsgruppe med statlige investeringsfond. Gruppen skal se på hvordan investorer kan ta hensyn til finansiell risiko som følger av klimaendringer. Statens pensjonsfond utland deltar i arbeidet.

– Fra norsk side er vi positive til dette initiativet, som legger til rette for gjensidig erfaringsutveksling på et viktig område. Langsiktige investorer bør ha et bevisst forhold til klimarisiko, og pensjonsfondet har over tid arbeidet for økt kunnskap og rapportering om slik risiko. Målet for fondet, som er høyest mulig avkastning til akseptabel risiko, ligger fast, sier statsminister Erna Solberg.

Klimatoppmøtet i Paris ledes av Frankrikes president Emmanuel Macron, i samarbeid med FNs generalsekretær, António Guterres, og Verdensbankens president, Jim Yong Kim.