Historisk arkiv

Skuffet over at USA melder seg ut av Parisavtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- Jeg er svært skuffet over at Trump-administrasjonen har besluttet å trekke USA ut av den viktigste klimaavtalen verden har kommet til enighet om. Vi vil fortsette klimaarbeidet med uforminsket kraft, sier statsminister Erna Solberg etter at det i dag ble kjent at president Trump vil trekke USA fra Parisavtalen.

Parisavtalen ble vedtatt i Paris 12. desember 2015. Rundt hundreogfemti land er part til Parisavtalen i dag, og flere vil slutte seg til i tiden fremover.

- Vi vil diskutere med andre land, inkludert EU, hvordan vi sammen skal sørge for gjennomføring av målene i Parisavtalen, sier statsminister Solberg.

Statsministeren understreker at den teknologiske utviklingen bidrar til lavere utslipp.

- Omlegging til fornybar energi og teknologi som bidrar til lave utslipp er allerede godt i gang. Dette blir gjort både av miljøhensyn og på grunn av de økonomiske mulighetene som ligger i slike investeringer, sier Solberg.

- Parisavtalen danner grunnlaget for internasjonalt klimasamarbeid i overskuelig fremtid. Den samler både rike og fattige land i målet om å bekjempe menneskeskapte klimaendringer. Når USA nå trekker seg fra det internasjonale klimasamarbeidet, er det enda viktigere enn før at resten av verden forsterker samarbeidet om en effektiv gjennomføring av Parisavtalen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Klima- og miljøministeren reiser til USA i neste uke for å ha samtaler med den amerikanske administrasjonen. Klima som trussel mot global sikkerhet er ett område både USA og Norge er opptatt av.

Selv om USA ikke lenger vil være part til avtalen, vil det trolig ta lang tid før dette påvirker USAs egne utslipp. Endringene i den amerikanske energisektoren fortsetter med en omlegging vekk fra kullkraft. I mange delstater er det nå en betydelig vekst i fornybar energi.

- Toneangivende krefter i amerikansk næringsliv ønsket at USA skulle forbli i avtalen. Det samme mener flere folkevalgte i Kongressen, sier klima- og miljøvernministeren.

Kina og andre land posisjonerer seg for å ta tydeligere lederroller på klimaområdet.

- Det er nå avgjørende at utviklingsland som trenger støtte til å gjennomføre sine mål og planer under Parisavtalen får klar beskjed om at slik støtte vil være tilgjengelig også uten USA. Norge skal bidra med vår del i dette arbeidet, sier utenriksminister Børge Brende.