Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse om videre tiltak i håndteringen av korona-pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer om det videre arbeidet med å håndtere koronavirusutbruddet i Norge, og konsekvensene av det.

Nett-tv Pressekonferanse om det videre arbeidet med korona-pandemien

Se sendingen her

Se sendingen her

Sted: Statsministerens kontor, Glacisgata 1.

Tidspunkt: Tirsdag 24. mars kl. 16.00.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet og fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet er også til stede på pressekonferansen.

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av korona-viruset i befolkningen.

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Vi har derfor et svært begrenset antall plasser til mediene, og ber derfor om påmelding til smkinfo@smk.dep.no innen tirsdag 24. mars kl. 13.00. Ved stor pågang kan det bli aktuelt med poolordning for foto og video, og presse kan bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

Presse som ikke har anledning til å møte, som ikke får plass, eller som ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til smkinfo@smk.dep.no med teksten PK2403 i emnefeltet. Innsendingsfrist tirsdag klokka 16.15. Avsender-adressen må være registrert hos et mediehus eller oppgi frilans-oppdrag. Vi kan ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. For de som ønsker å delta er oppmøte senest klokken 15.45. Ta med gyldig pressekort og ID.

SMK legger til rette for deling av video og bilder. Bilder til fri bruk publiseres på Flickr. Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakter for statsministeren er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgiver Anne Nordskog, telefon 97 53 09 48, e-post ano@smk.dep.no.

Pressekontakt for helse- og omsorgsministeren er Andreas Keus, telefon 95 07 20 23, e-post Andreas.Keus@hod.dep.no.