Historisk arkiv

3,5 milliarder kroner til nye koronavaksiner i 2022 og 2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har gjennom kongelig resolusjon fått fullmakt til å inngå avtaler om innkjøp av vaksiner fram til 2023 på inntil 3,5 milliarder kroner. Innkjøp skjer gjennom EU-samarbeidet. Det vil gjelde vaksiner fra Pfizer-BioNTech, Moderna, Valneva og Sanofi-GSK. I første omgang vil regjeringen inngå en avtale om drøyt 10 millioner Pfizer-doser til Norge for årene 2022 og 2023.

Norge kjøper inn koronavaksinene gjennom samarbeid med EU. Regjeringen ønsker å være en del av EUs avtaler om vaksiner også de kommende årene. Deltakelse i EUs vaksineanskaffelser er regjeringens hovedstrategi for tilgang til koronavaksiner til befolkningen i Norge.

- De fremtidige vaksineavtalene er nødvendige for å sikre tilgang på vaksiner mot nye virusvarianter eller til boosterdoser, dersom det skulle være nødvendig. Dette vil bedre Norges vaksineberedskap betraktelig, sier statsminister Erna Solberg.

En boosterdose er også kjent som en påfyllingsvaksine. Det vil si at man får en ny enkeltdose med vaksine, slik at effekten av vaksineringen skal vare lenger.

EU har nylig signert en avtale med Pfizer-BioNTech om 450 millioner doser i 2022, og 450 millioner doser i 2023. Norges andel av denne avtalen er i overkant av 5 millioner doser per år. Formelt inngår Norge en avtale om dette med Sverige og Pfizer-BioNTech, og etter planen vil dette skje i juli.

Regjeringen har derfor besluttet å anbefale Stortinget at staten pådrar seg forpliktelser på inntil 3,5 milliarder kroner for å inngå avtaler om koronavaksiner i 2022 og 2023. Regjeringen vil fremme dette forslaget for Stortinget så snart som mulig etter sommerferien.

- Selv med den betydelige oppskaleringen vi har sett i 2020 og 2021, er produksjons-kapasiteten for vaksiner fortsatt begrenset. For å være forberedt er det nødvendig å inngå vaksineavtaler allerede nå, sier Solberg.

Samtidig forhandler EU med selskapene Moderna, Sanofi-GSK og Valneva om avtaler om leveranser i 2022 og 2023. EU har signalisert at de vil inngå avtaler med to ulike produsenter av mRNA-vaksiner, og to produsenter av vaksiner basert på andre teknologier. Avtaler med flere vaksineprodusenter basert på ulike teknologier vil sikre en best mulig vaksinetilgang framover.

- Det er for tidlig å slå fast om det blir behov for vaksinasjon i 2022 og 2023. Det vi imidlertid har erfart i 2020 og 2021 er at dersom behovet oppstår vil den globale etterspørselen langt overgå produksjonskapasiteten, og konsekvensene av å stå uten vaksiner vil kunne være katastrofale, sier Solberg.