Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag konstituert Erlend Svardal Bøe som statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie frå 4. juni 2021, på grunn av fråvær i politisk leiing i Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringa er utgått frå Høgre (H), Venstre (V) og Kristeleg Folkeparti (KrF). Statssekretærane er:

For statsminister Erna Solberg (H)
Lars Øy (H)
Ingvild Næss Stub (H)
Rune Alstadsæter (H)
Audun Rødningsby (V) – permisjon 31. mai – 13. august og 9. september til 6. oktober 2021
Hans Olav Syversen (KrF)
Oluf Ulseth (H)
Peder Weidemann Egseth (H)
Håvard Damberg Sandvik (V) – konstituert 31. mai – 13. august og 9. september til 6. oktober 2021

For kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)
Anja Johansen (V)
Grunde Kreken Almeland (V)
Anne Tørå Solsvik (V)

For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
Jorun Hallaråker Heggelund (KrF) – permisjon 24. september 2020 – 16. juli 2021
Julie Kristine Kordahl (KrF)
Ingvild Ofte Arntsen (KrF) – 50 prosent stilling
Reid Ivar Bjorland Dahl (KrF) – konstituert 8. januar 2021 – 15. juli 2021

For finansminister Jan Tore Sanner (H)
Magnus Thue (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Geir Straume Olsen (V)
Sverre Vatnar (KrF)
Maria Kristine Strandskog Göthner (H) – permisjon 18. mars – 8. desember 2021
Kristin Holm Jensen (H) – konstituert 10. mars 2021 – 8. desember 2021

For justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)
Lars Jacob Hiim (H)
Thor Kleppen Sættem (H)
Hilde Johanne Barstad (H)

For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)
Anne Grethe Erlandsen (H)
Maria Jahrmann Bjerke (H)
Saliba Andreas Korkunc (H)
Erlend Svardal Bøe (H) - konstituert frå 4. juni 2021

For utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H)
Audun Halvorsen (H)
Jens Frølich Holte (H)

For arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
Vegard Einan (H)
Saida Roshni Begum (H)

For distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)
Paul Chaffey (H)
Raymond Robertsen (H)

For forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)
Tone Skogen (H)

For kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)
Heidi Karin Nakken (H)
Paal Pedersen (H)

For næringsminister Iselin Nybø (V)
Lucie Katrine Sunde-Eidem (V)
Lars Andreas Lunde (H) – 50 prosent stilling
Kjartan Alexander Lunde (V) – konstituert i 50 prosent stilling til og med 25. juli 2021

For samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)
Ingelin Noresjø (KrF)
John-Ragnar Kvam Aarset (H)
Anders Tyvand (KrF)

For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)
Widar Skogan (KrF)
Ingvild Ofte Arntsen (KrF) – 50 prosent stilling

For utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF)
Aksel Jakobsen (KrF)

For forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H)
Aase Marthe Johansen Horrigmo (H)

For kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V)
Emma Lind (V)

For olje- og energiminister Tina Bru (H)
Tony Christian Tiller (H)
Lars Andreas Lunde (H) – 50 prosent stilling

For klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)
Mathias Fischer (V) – permisjon og ferie 6. april – 25. juli 2021
Maren Hersleth Holsen (V)
Kjartan Alexander Lunde (V) – konstituert i 50 prosent stilling til og med 25. juli 2021

For fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)
Trine Danielsen (H)