Historisk arkiv

Tale ved støttemarkering etter angrepet mot Al-Noor Islamic Centre i Bærum

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg sin tale under arrangementet «Når terroren rammer – rammes vi alle» i Løkkehaven i Sandvika.

Sjekkes mot fremføring.

Kjære alle sammen,

Det er flott å se at så mange har møtt opp til denne viktige markeringen. Jeg vil takke Bærum kommune, Al-Noor moskeen og alle medarrangører. Takk til alle som i disse dager stiller opp for mennesker som er rammet, og mennesker som føler utrygghet.

Vi er her for å vise samhold. Samhold med en familie som har mistet en datter. Samhold med en menighet som har blitt angrepet. Samhold med norske muslimer som føler uro etter angrepet mot Al-Noor-moskeen. Og samhold med et lokalsamfunn og en kommune som rammes når noe så meningsløst skjer.

I et gudshus skal det være fred. Det skal være trygt.

Det skal være et sted hvor sjelen kan puste i bruset av hverdagen.

Den 10. august ble det ikke sånn.

Mohamed Rafiq og Mohamed Iqbal var der for å praktisere noe vi setter høyt – friheten til å utøve den religionen du ønsker.  

Den stille stunden etter bønnen ble avbrutt av skudd og knust glass.

De reagerte med stort heltemot. De kjempet med livet som innsats, og stoppet terroristen.

Sammen forhindret de en situasjon som uten deres inngripen, utvilsomt hadde fått et enda mer tragisk utfall.

De gikk foran og viste samhold og handlekraft.

Nå må vi andre også gjøre vårt.

Regjeringen ser at vi trenger kraftfulle tiltak mot muslimhat. Vi er i gang med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Nå har vi bestemt at det skal lages en egen handlingsplan mot diskriminering av, og hat mot, muslimer. Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer. Alle skal være trygge på gaten og trygge i moskeen.

Handlingsplaner er viktige. Men det aller viktigste er at vi alle tar kampen mot holdninger som kan føre til hat, til splittelse og terror.

Vi må argumentere for demokrati, for trosfrihet og friheten til å være den man vil.

Vi må argumentere mot rasisme, ekstremisme og hat.

Og det må vi gjøre hver dag, hver uke, hele tiden. Når vi snakker med naboen, ved lunsjbordet på jobben eller i kommentarfeltet.

Det er slik vi sammen kan motvirke at ekstreme ideer og holdninger får fotfeste i felleskapet.

For målet til de som dyrker hat og terror er å splitte. De vil bryte opp felleskapet vårt og sette grupper og religioner opp mot hverandre.

I dag viser vi at felleskapet er sterkere enn hatet.
Når ateister, troende og tvilere slår ring rundt moskéene, viser vi at båndet som binder oss sammen er sterkere enn de som vil bryte det.

Vi står samlet. Vi står trygt og vi holder sammen.
Takk for oppmerksomheten.