Historisk arkiv

Svar på spørsmål om de israelske bosettingene på okkupert område

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om reaksjonene på at USA endrer syn på de israelske bosettingene på okkupert, palestinsk område.

Skriftlig spørsmål nr. 340 (2019-2020).
Datert 19.11.2019

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hva er utenriksministerens reaksjon på meldingen om at USA endrer syn på de israelske bosettingene, og hvordan formidles det norske synet til amerikanske myndigheter?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen anser de israelske bosetningene på okkupert område som folkerettsstridige og et hinder for en fremforhandlet to-statsløsning. Den norske holdningen ligger fast og er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, senest i resolusjon 2334 (2016), og vurderinger fra Den internasjonale domstolen i Haag.

Hovedmålet med vårt langsiktige engasjement i konflikten mellom israelerne og palestinerne er å bidra til en forhandlet to-statsløsning der to stater lever side om side i fred og sikkerhet innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Kun en forhandlet to-statsløsning kan skape varig fred.

Norske myndigheter har reagert på uttalelsen til USAs utenriksminister Mike Pompeo om at israelske bosetninger på Vestbredden ikke er i uoverensstemmelse med folkeretten. Jeg har understreket offentlig at dette ikke bringer oss nærmere en politisk løsning på konflikten, og risikerer å gjøre arbeidet for fred enda vanskeligere.

Diskusjoner om den israelsk-palestinske konflikten, inkludert punkter hvor vi er uenige, er en del av vår regelmessige dialog med USA. Norske synspunkter formidles også gjennom vårt formannskap i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC), hvor vi har løpende kontakt med amerikanske myndigheter.