Historisk arkiv

Svar til Stortinget

Svar på spørsmål om sharia-lover i Brunei

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Abid Q. Raja (V) om  utenriksministeren vil ta initiativ overfor Brunei, og internasjonale fora, for å stanse og avskaffe strafforfølgelse av homofile.

Skriftlig spørsmål nr. 1376 (2019-2020).
Datert 02.04.2019

Fra representanten Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren:  Vil utenriksministeren ta initiativ overfor Brunei, og internasjonale fora, for å stanse og avskaffe strafforfølgelse av homofile? 

Utenriksministerens svar:
Jeg deler representantens bekymring for at Brunei nå har innført nye og strengere sharia-lover. Dette er et alvorlig tilbakeslag for menneskerettighetene i Brunei.

Brunei innførte første del av sharia-lovene i 2014 og nå innføres siste del. Lovendringene inkluderer strenge og inhumane straffemetoder som amputasjon for ranskriminalitet, og pisking og henrettelse ved steining for voldtekt og sodomi, men også for frivillig sex mellom to av samme kjønn. 

Vi følger situasjonen i Brunei nøye. Det er positivt å se at det har vært stort internasjonalt engasjement om lovendringene i Brunei, inkludert fra FNs menneskerettighetskommissær, politikere og sivilt samfunn.  Jeg håper at dette engasjementet fortsetter.

Utenriksdepartementet og ambassaden i Kuala Lumpur var i Brunei denne uken. Delegasjonen, som var ledet på høyt embetsnivå, tok opp norske bekymringer over de nylig innførte sharia-lovene direkte med Bruneis fungerende utenriksminister. Delegasjonen oppfordret myndighetene til å stanse prosessen, alternativt å opprettholde moratorium på dødsstraff og ratifisere FNs torturkonvensjon. Videre viste delegasjonen til norsk prinsipiell motstand mot dødsstraff samt norsk global innsats for å avkriminalisere homofili. 

Norges ambassade (sideakkreditert fra Kuala Lumpur) har også tatt opp vår bekymring med myndighetene på lavere nivå i forbindelse med et arbeidsbesøk til landet i forkant av delegasjonens besøk.

Videre vil Norge delta på høringen av Brunei i FNs menneskerettighetsråd 10. mai, og vi vil benytte anledningen til å gi anbefalinger om nasjonal gjennomføring av menneskerettighetene.

Beskyttelse av LHBTI-personer og deres rettigheter et høyt prioritert område i vårt internasjonale arbeid for menneskerettigheter. Gjennom samarbeid med sivilt samfunn og FNs høykommissær for menneskerettigheter støtter Norge innsats rettet mot avkriminalisering av homofili og for å bekjempe diskriminering av LHBTI-personer i lovgivning og praksis. Vi gir også støtte til internasjonale ordninger som kan bidra med krisehjelp til utsatte menneskerettighetsforsvarere, inkludert en ordning som er rettet spesifikt mot de som arbeider for LHBTI-personers rettigheter.