Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) om hvordan utenriksministeren vil presse den colombianske regjeringen til å sikre trygghet og ytringsfrihet - når volds- og drapsstatistikken øker under pandemien.

Skriftlig spørsmål nr. 476 (2020-2021).
Datert 17.11.2020

Fra representanten Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Norges rolle som fredsmekler og garantist for fredsavtalen i Colombia er unik og anerkjent. Colombia er verdens farligste land å være miljøforkjemper i, og under pandemien toppes volds- og drapsstatistikken i landet. Norge har et særlig ansvar når vi samtidig som å være fredsgarantist, er tungt inne som næringslivsaktør i utvinningsindustiren i Colombia; både gjennom oljefondsinvesteringer, norske statseide og private selskap.

Hvordan vil utenriksministeren presse den colombianske regjeringen til å sikre trygghet og ytringsfrihet?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler den sterke bekymringen for volds- og drapsstatistikken i Colombia. Menneskerettighetsforsvarere, lokale ledere, urfolk, miljøforkjempere og tidligere Farc-soldater utsettes for trusler, trakassering og drap i stort antall – en utvikling som dessverre er forsterket under pandemien. Denne situasjonen er alvorlig i seg selv og representerer i tillegg en utfordring for fredsavtalen i landet.

Den utstrakte volden og behovet for styrket beskyttelse av sårbare grupper er derfor gjennomgangstema i vår kontakt med colombianske myndigheter. Som garantistland til fredsavtalen sendte Norge og Cuba også nylig et brev til den colombianske regjeringen med en oppfordring om å trappe opp innsatsen for å bedre sikkerheten og forhindre de mange drapene.

Fra norsk side bidrar vi også gjennom konkret innsats i de regionene som er mest berørt av vold og overgrep. Sikkerhetssituasjonen og behovet for å bedre denne er førende for våre valg av partnere og prosjekter i utviklingssamarbeidet. En stor del av den norske støtten til Colombia går gjennom FN og frivillige organisasjoner, herunder kvinne- og miljøorganisasjoner som gjennom sitt nærvær og sine aktiviteter bidrar til å styrke og beskytte sårbare grupper.

Utenriksdepartementet har regelmessige møter med Colombiaforum. Vi setter stor pris på det brede engasjementet og de mange gode innspillene. Denne samhandlingen er utvilsomt en styrke for vår totale Colombiainnsats. Utvekslingen mellom departementet og organisasjonene reflekterer også stor grad av sammenfallende vurderinger, inkludert av den meget bekymringsfulle sikkerhetssituasjonen.