Historisk arkiv

Svar på spørsmål om saudi-arabiske myndigheters opptreden i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra  Anniken Huitfeldt (Ap) om hva utenriksministeren vil foreta seg i lys av Dagbladets avsløringer om saudiarabiske myndigheters opptreden i Norge.

Skriftlig spørsmål nr. 825 (2020-2021).
Datert 22.12.2020

Fra representanten Anniken Huitfeldt (Ap) til utenriksministeren:
Hva har utenriksministeren så langt gjort og hva vil hun foreta seg i lys av Dagbladets avsløringer om saudiarabiske myndigheters opptreden i Norge?

Utenriksministerens svar:
Norske myndigheter ser svært alvorlig på problemstillingen om press og kontroll fra andre lands myndigheter mot egne borgere som oppholder seg i Norge. Utenriksråden har diskutert innholdet i Dagbladets reportasjer med den nye saudiske ambassadøren.

Det er klare rammer for hvordan diplomater og annet personell ved ambassadene kan opptre i Norge. Det grunnleggende utgangspunktet er at Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem slår fast at norske lover og regler skal respekteres. Saker som gjelder brudd på norsk lov vil bli fulgt opp av Utenriksdepartementet direkte overfor den ambassaden saken gjelder. Forutsetningen for å ta opp enkeltsaker med en ambassade er normalt at det foreligger en politirapport, ofte basert på en anmeldelse, som stadfester det aktuelle forholdet. 

Vi er bekymret for ytringsfrihets- og menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia, og dette tar vi jevnlig opp direkte med saudiske myndigheter og i internasjonale sammenhenger som FNs menneskerettighetsråd. Jeg viser her også til mine tidligere svar til Stortinget om dette.