Historisk arkiv

Enighet på Bali viktig for handelssystemets fremtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Enighet på Bali er viktig for å kunne gjenoppta Doha-runden, slik at WTO kan sikre en friere, mer rettferdig og åpnere verdenshandel, sa statssekretær Morten Høglund i Norges hovedinnlegg under Verdens handelsorganisasjons ministerkonferanse på Bali i dag.

Statssekretær Morten Høglund på WTOs ministermøte på Bali
Statssekretær Morten Høglund holdt Norges hovedinnlegg under WTOs ministermøte på Bali. (Foto: Dagfinn Sørli, UD)

Høglund viste til at det gjenstår et begrenset antall spørsmål av politisk karakter, blant annet knyttet til matsikkerhet i u-land og avtalen om forenkling av handelsprosedyrer, som må løses i løpet av ministerkonferansen. Suksess på Bali er avgjørende for at det skal være mulig å komme tilbake til forhandlingsbordet om de viktigste spørsmålene i Doha-runden knyttet til markedsadgang for varer og tjenester, subsidier og regelverk.

Han understreket at å løfte utviklingsland ut av fattigdom gjennom deltakelse i verdenshandelen er en av WTOs sentrale oppgaver. Han annonserte i den forbindelse at Norge, i tillegg til det ordinære bidraget på 30 millioner kroner til WTOs faglige bistandsvirksomhet, vil bidra med ytterligere 30 millioner kroner for å støtte opp om utviklingslandenes gjennomføring av en ny avtale om forenklede handelsprosedyrer.