Historisk arkiv

Oslo-konferansen om seksuelle minoriteters rettigheter: - En historisk milepæl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi er veldig glade for at en så mangfoldig gruppe deltakere har hatt anledning til å delta på denne historiske konferansen i Oslo, sa konferansens co-chairs Jerry Matjila fra Sør-Afrika, og Bente Angell-Hansen fra Norge.

- Vi er veldig glade for at en så mangfoldig gruppe deltakere har hatt anledning til å delta på denne historiske konferansen i Oslo, sa konferansens co-chairs Jerry Matjila fra Sør-Afrika, og Bente Angell-Hansen fra Norge. 

15. og 16. april inviterte Sør-Afrika og Norge til en internasjonal konferanse i Oslo om menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Konferansen samlet mer enn 200 deltakere fra 84 land i alle verdensdeler. Sammen representerte deltakerne FNs medlemsstater, FN-ansatte, nasjonale og regionale menneskerettighetseksperter og deltakere fra det sivile samfunn. 

I forkant av Oslo-konferansen ble det avholdt regionale seminarer i Kathmandu, Paris og Brasilia, i tillegg til en rekke sivilsamfunnsmøter i Afrika. Konklusjonene fra de regionale seminarene ble videre diskutert på Oslo-konferansen, hvor man identifiserte de viktigste utfordringene og oppsummerte gode erfaringer. 

Historiene som ble fortalt av deltakere på konferansen bekreftet at mennesker i alle deler av verden utsettes for vold og diskriminering på grunnlag av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. I sine hverdagsliv møter de utallige barrierer, som systematisk bidrar til en krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter. 

- Vi håper at de gode diskusjonene i Oslo vil bidra til en mer systematisk oppfølgingsprosess i FN, så vel som på regionalt og nasjonalt plan. Vi kan ikke lenger ignorere de grove menneskerettighetsbruddene som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) må leve med daglig, sa Matjila og Angell-Hansen.