Utenriksstasjonenes arbeid for seksuelle minoriteter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Veileder for Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten

Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette gjelder også rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Vi skal våge å si ifra der andre tier, heter det i den nye veilederen for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene.

Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette gjelder også rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Vi skal våge å si ifra der andre tier, heter det i den nye veilederen for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene.

Espen Barth Eide og Jerry Matjila
Utenriksminister Espen Barth Eide og Jerry Matjila fra Sør-Afrika under LHBT-konferansen i Oslo. (Foto: Marta B. Haga, UD)

Norge er en aktiv forkjemper for seksuelle minoriteter, både i FNs menneskerettighetsråd, i FNs generalforsamling og på landnivå. Menneskerettighetsarbeid inkluderer også rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – LHBT. 

Dette er et sensitivt spørsmål i mange land. Utenriksdepartementet har derfor utarbeidet en veiledning for utenriksstasjonenes arbeid for seksuelle minoriteter. Veiledningen har blitt utarbeidet i samarbeid med utenriksstasjoner i Guatemala, Nepal, Kenya og Uganda. 

For å lese mer om hva Norges utenriksstasjoner gjør for å beskytte menneskerettighetene til seksuelle minoriteter internasjonalt kan du laste ned veilederen her.