Utenriksstasjonenes arbeid for seksuelle minoriteter

Veileder for Utenriksdepartementet og utenrikstjenesten

Norge er en konsekvent forsvarer av menneskerettighetene. Dette gjelder også rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT). Vi skal våge å si ifra der andre tier, heter det i den nye veilederen for Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene.

Espen Barth Eide og Jerry Matjila
Utenriksminister Espen Barth Eide og Jerry Matjila fra Sør-Afrika under LHBT-konferansen i Oslo. (Foto: Marta B. Haga, UD)

Norge er en aktiv forkjemper for seksuelle minoriteter, både i FNs menneskerettighetsråd, i FNs generalforsamling og på landnivå. Menneskerettighetsarbeid inkluderer også rettigheter til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner – LHBT. 

Dette er et sensitivt spørsmål i mange land. Utenriksdepartementet har derfor utarbeidet en veiledning for utenriksstasjonenes arbeid for seksuelle minoriteter. Veiledningen har blitt utarbeidet i samarbeid med utenriksstasjoner i Guatemala, Nepal, Kenya og Uganda. 

For å lese mer om hva Norges utenriksstasjoner gjør for å beskytte menneskerettighetene til seksuelle minoriteter internasjonalt kan du laste ned veilederen her.