Historisk arkiv

Unikt samarbeid mellom Norge og Sør-Afrika om menneskerettigheter og seksuelle minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Sør-Afrika skal i midten av april lede en konferanse i Oslo om menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Sør-Afrikas lederrolle på det afrikanske kontinentet er av avgjørende betydning i dette arbeidet.

Det har de siste årene vært stor fremgang på området i FN-sammenheng. Samtidig er seksuelle minoriteter verden over blant de mest utsatte gruppene på menneskerettighetsfeltet. Sør-Afrikas historie gir dem en særlig tyngde i arbeidet for menneskerettigheter og seksuelle minoriteter. Etter apartheidtiden innførte de forbud mot alle typer diskriminering, også mot homofile og lesbiske.

Oslo-konferansen vil ta utgangspunkt i regionale særtrekk i arbeidet med menneskerettigheter og seksuelle minoriteter, som religion og kultur. Samtidig vil konferansen se på likhetstrekk i utfordringene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner; som hatvold, trakassering og ulike former for diskriminering.

Konferansen vil hente erfaringer fra regionale seminarer og forsøke å samle støtte for temaet frem mot junimøtet i FNs menneskerettighetsråd.

Alle FNs medlemsland er invitert til konferansen den 15. og 16. april. Konferansen har en egen hjemmeside. Der finnes ytterligere informasjon om programmet og praktisk informasjon til deltagerne.

Kontakt:

UDs pressevakt: 23 95 00 02 kommunkasjonsenheten@mfa.no
Cathrine Halsaa: 23 95 14 82 cathrine.halsaa@mfa.no
Yngve Olsen Hvoslef : 23 95 09 21 yngve.olsen.hvoslef@mfa.no