Historisk arkiv

Norge gir humanitær bistand til Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom EØS-midlene skal Norge bidra med over 40 millioner kroner til strakstiltak for fattige og hjemløse i Hellas. Støtten skal blant annet brukes på matutdeling og helsetjenester.

– Den økonomiske krisen i Hellas har rammet mange greske familier svært hardt. Jeg er glad for at vi sammen med greske myndigheter er blitt enige om å prioritere deler av EØS-midlene til akutte tiltak for fattige og hjemløse, sier Ingvild Stub, statssekretær for EU- og EØS-saker.

Ifølge nye tall fra Eurostat er Hellas nå det landet i EU hvor risikoen for å havne i fattigdom er størst. Hver fjerde greker (23,1 prosent) hadde i 2012 en inntekt som var under landets offisielle fattigdomsgrense[1]. Det utgjør om lag 2,4 millioner mennesker, blant dem rundt 500.000 barn. Arbeidsløsheten er over 27 prosent.

Behovene er mest akutte i og rundt Aten. Der har det også vært en kraftig økning i stoffmisbrukere og hivsmittede. Norge og Hellas er derfor enige om å prioritere fattige og hjemløse i den greske hovedstaden. Til sammen 5,265 millioner euro er fordelt på ulike tiltak, blant annet:

1) Solidaritetshuset i Aten (1,96 millioner euro)
Prosjekt i regi av Aten kommune. Gir i dag hjelp til 3500 familier (om lag 14.000 innbyggere) med mat, klær og hygieneartikler. Støtten fra Norge gjør det mulig for kommunen å opprettholde dette tilbudet. I tillegg opprettes et eget helseteam som skal oppsøke hjemløse og rusmisbrukere for å tilby dem legehjelp og husly. Aten kommune får også støtte til å gjennomføre holdningsskapende kampanjer for å få flere privatpersoner til å bidra til Solidaritetshusets arbeid slik at enda flere innbyggere kan få hjelp.

2) «Solidarity now» (1,76 millioner euro)
I tilknytning til Solidaritetshuset i Aten skal stiftelsen Open Society Foundation etablere et hjelpesenter som skal tilby helsetjenester, juridisk rådgivning og arbeidssøkerhjelp til fattige og arbeidsløse. Det norske bidraget skal brukes til å gjøre lokalene i stand i tillegg til å finansiere noen av aktivitetene ved senteret.

– Jeg er svært takknemlig for at Norge har valgt å samarbeide direkte med Aten kommune og at vi i fellesskap kan støtte og hjelpe tusenvis av mennesker i nød. Gjennom dette samarbeidet viser det norske folk solidaritet med de innbyggerne i Aten som trenger denne støtten mest, sier Giorgos Kaminis, ordfører i den greske hovedstaden.

Det er beregnet at om lag 40.000 innbyggere i Aten vil bli omfattet av disse prosjektene. I tillegg økes støtten til frivillige organisasjoners arbeid for fattige og hjemløse i hele Hellas med en million euro. Denne støtten lyses ut i januar som en del av det større norskfinansierte NGO-programmet i Hellas.

Hellas mottar til sammen 63,4 millioner euro i EØS-midler i inneværende periode. Støtten som nå er fordelt, stammer fra en reserve og overførte midler fra forrige periode.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utvikling i Europa, og er fordelt på 15 mottakerland. Les mer om EØS-midlene.

 


1) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion