Historisk arkiv

Høynivåmøter under FNs 69. generalforsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Under årets åpning av FNs generalforsamling og den tilknyttede høynivåuka vil hundrevis av møter finne sted - høynivåmøter, sidearrangementer, paneldiskusjoner og bilaterale samtaler. De nedenstående høynivåmøtene er noen av de mest sentrale arrangementene som norsk politisk ledelse vil ta del i.

Giverlandsgruppa for Palestina (AHLC)  

Giverlandsgruppen for Det palestinske området (The Ad-hoc Liaison Committee, AHLC) har siden 1993 søkt å bidra til å sikre det økonomiske grunnlaget for oppbyggingen av den palestinske selvstyreenheten gjennom samordning av den internasjonale bistanden til Palestina. Norge har formannskapet i giverlandsgruppen, som samler alle de største giverne. Årets møte ledes av utenriksministeren og med Ban Ki-moon som vertskap.

AHLC-møtet vil i år finne sted mandag 22. september. 

Spesialsesjon om befolkning og utvikling

Spesialsesjonen som vil avholdes 22. september er en 20-årsmarkering av befolkningskonferansen i Kairo. Fokus vil være på status for gjennomføring av handlingsplanen fra Kairo og veien videre, blant annet i arbeidet med de nye bærekraftsmålene (post 2015-agendaen). Tittelen på sesjonen er «Follow-up of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development beyond 2014».

Mer informasjon om spesialsesjonen finner du her. 

Verdenskonferansen om urfolk

Verdenskonferansen 22.-23. september vil sette urfolks situasjon og rettigheter høyere på dagsorden enn noen gang før. Verdenskonferansen er en unik anledning til å sette søkelyset på urfolks situasjon i ulike deler av verden, bl.a. gjennom vitnesbyrd fra urfolk selv.

Mer informasjon om Verdenskonferansen finner du her

Godt styresett i de nye bærekraftsmålene

Norge arrangerer sammen med Botswana og Idea (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) et eget høynivåmøte om godt styresett i de nye bærekraftsmålene (post 2015). Møtet har tittelen «Good Governance, Democracy and the Rule of Law in the Post-2015 Development Agenda». Målet er å bidra til økt forståelse for betydningen av godt styresett, demokrati og menneskerettigheter for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. Arrangementet har form av en paneldebatt, etterfulgt av en interaktiv diskusjon med publikum. 

Møtet finner sted mandag 22. september. 

Klimatoppmøtet

23. september arrangeres det største klimatoppmøtet verden har sett på stats- og regjeringssjefsnivå. Toppledere fra industri, næringsliv og sivilsamfunn vil også delta. Både statsministeren, klima- og miljøministeren og utenriksministeren vil delta på vegne av regjeringen. Statsministeren vil også lede en tematisk sesjon om skog.

Mer informasjon om klimatoppmøtet finner du her. 

Tusenårsmålene

Møtet i FNs generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene finner sted 25. september. Statsministeren leder gruppens arbeid sammen med Rwandas president Kagame. Ban Ki-moon åpner møtet som vil omfatte 300 deltakere inkludert statsledere og andre internasjonale ledere. Hovedsaken på møtet vil være lanseringen av en rapport om 14 års erfaringer med tusenårsmålsinnsats. 38 statsledere fra hele verden og andre ledere har bidratt til rapporten.

Mer informasjon om pådrivergruppen finner du her

Trygve Lie Symposium

Trygve Lie Symposium on Fundamental Freedoms er et årlig norsk arrangement som avholdes i samarbeid med International Peace Institute (IPI), og finner sted på IPIs Trygve Lie Center i New York . Årets tema er «Rights up Front: Preventing Human Rights Crises Worldwide».  «Rights up front» er FNs egen strategi for å sette menneskerettigheter høyere på dagsorden i FNs virke, både i hovedkvarter og i felt. Arrangementet tar form av en paneldebatt, etterfulgt av en interaktiv diskusjon med publikum. 

Arrangementet finner sted fredag 26. september.