Historisk arkiv

Startskudd for grunnlovsjubileet i Kiel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Grunnlovsjubileet fikk en best mulig start da 200-årsdagen for Kielfreden ble feiret med brask og bram i Kiel 14. januar. Markeringen var resultat av to års samarbeid mellom ambassaden i Berlin og myndighetene i Schleswig-Holstein.

Grunnlovsjubileet fikk en best mulig start da 200-årsdagen for Kielfreden ble feiret med brask og bram i Kiel 14. januar. Markeringen var resultat av to års samarbeid mellom ambassaden i Berlin og myndighetene i Schleswig-Holstein.

Kunnskapen om Kielfreden og entusiasmen for å markere denne har vært sterkt stigende i Schleswig-Holstein i denne perioden, og den norske delegasjonen ledet av stortingspresident Thommesen ble tatt i mot på best mulig måte av presidenten for delstatsparlamentet, ministerpresidenten samt borgermesteren i Kiel by. Delegasjonen var bredt sammensatt av parlamentarikere, Utenriksdepartementets statssekretær Bård Glad Pedersen, fylkesrådsledere og representanter fra den norske, svenske og danske ambassaden.   

Historieseminar ombord
I tillegg kom over 430 nordmenn, inkludert norsk presse, med Colorline til Kiel på jubileumsdagen, der de ombord på båten hadde deltatt på et historieseminar. Jus-professor Ola Mestad sa: - Norge satt ikke rundt bordet i Kiel da Kielfreden ble sluttet. Det får vi kompensere for i dag. 

Feiringen ble innledet med åpning av en utstilling om Kielfreden i Kieler Stadt- und Schiffahrtsmuseum, med blant annet en original av Kieltraktaten som høydepunkt. Senere ble plassen utenfor museet døpt til Platz des Kieler Friedens - akkompagnert av toner fra Forsvarets Stabsmusikkorps.  

I Kieler Schloss inviterte delstatsparlamentet til en festakt, med taler av landdagspresident Schlie, ministerpresident i Schleswig-Holstein Albig, stortingspresident Thommesen og statssekretær i UD, Glad Pedersen. 

- En unik mulighet
Glad Pedersen la i sin tale vekt på Grunnlovens betydning for utviklingen av Norge som stat og samfunn: - Våren 1814 fikk Norge en unik mulighet til å skrive sin egen grunnlov. En plattform som vi gjennom 200 år har bygget vår identitet og våre verdier på. Verdiene i Grunnloven skaper et solid fundament. Ikke bare i vårt eget samfunn, men også i vårt globale internasjonale arbeid; for fred, ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og menneskerettigheter. Verdier det er like viktig å jobbe for i dag som for 200 år siden. Det er nettopp disse felles verdiene som knytter sammen de europeiske landene, som gjør at vi i dag står hverandre nær. Og vi bidrar sammen til å videreutvikle dette gjennom FN og andre globale arenaer.

Festakten ble avsluttet med et friskt og velkoreografert nummer av danse- og dramaelever ved Skien videregående skole. Akkompagnert av et lokalt ungdomsorkester fra Kiel danset og spilte de seg gjennom Napoleonskrigene og fram til Kielfreden med et humoristisk skråblikk. Samarbeid mellom unge mennesker i Norge og Schleswig-Holstein ble nevnt i flere taler, og forestillingen viser at resultatet av møtet mellom ungdommene kan bli kreativt og lærerikt.

Danse- og dramaelever fra Skien
Danse- og dramaelever fra Skien avsluttet markeringen. (Foto: Marius Helge Larsen)