Historisk arkiv

Bedre markedsadgang for miljøvarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge deltok 24. januar på en lansering i Davos av et initiativ som tar sikte på bedre markedsadgang for miljøvarer. Arbeidet med initiativet har tatt utgangspunkt i en avtale blant interesserte og ambisiøse medlemmer av WTO.

Norge deltok i dag på en lansering i Davos av et initiativ som tar sikte på bedre markedsadgang for miljøvarer. Arbeidet med initiativet har tatt utgangspunkt i en avtale blant interesserte og ambisiøse medlemmer av WTO. Initiativet er nå støttet av Australia, Canada, Costa Rica, EU, Hong Kong, Japan, Sør-Korea, New Zealand, Singapore, Sveits, Chinese Taipei (Taiwan), USA og Kina, i tillegg til Norge.
 
Initiativet har sin bakgrunn i at de 21 landene i Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) i 2012 ble enige om å redusere tollsatsene på en liste med 54 kategorier av miljøvarer. Vedtaket i Apec er viktig for arbeidet som skal igangsettes blant medlemmer av Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 
Norge er tjent med friere handel med disse produktene, og er samtidig opptatt av at liberaliseringen av miljøvarer faktisk bidrar til et bedre miljø. Det videre arbeidet med en avtale om miljøvarer vil være åpent for alle interesserte medlemmer i WTO. En avtale om bedre markedsadgang for miljøvarer vil være et godt bidrag fra WTO inn mot miljø- og klimautfordringer, og et positivt skritt i det videre arbeid etter WTOs ministerkonferanse på Bali i desember i fjor.
 
Les fellesuttalelsen her.