Historisk arkiv

Nyheter

Fornyet mandat for menneskerettighetsforkjempere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Under norsk ledelse fornyet FNs menneskerettighetsråd fredag det treårige mandatet til FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere.

- Menneskerettighetsforkjempere verden over angripes daglig fordi de forsvarer andres rettigheter. FNs spesialrapportør styrker det internasjonale samfunnets evne til å reagere på menneskerettighetsbrudd og undertrykking. Med fornyet mandat kan dette arbeidet fortsette, sier statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet.

FNs arbeid for menneskerettighetsforkjempere er nært knyttet til å beskytte ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og arbeid for å avdekke menneskerettighetsovergrep. Norge har over flere år tatt et særlig ansvar for dette temaet i FN.

- En rekke land ønsker å begrense menneskerettighetsforkjemperes virksomhet. Mange har derfor behov for beskyttelse som følge av sitt arbeid med å avdekke myndigheters og andres maktmisbruk, sier statssekretær Pedersen.

Menneskerettighetsforkjempere er personer og organisasjoner som på en ikkevoldelig måte arbeider for å beskytte og fremme menneskerettigheter.

Vedtaket i Menneskerettighetsrådet fremhever det viktige arbeidet menneskerettighetsforsvarere gjør internasjonalt, regionalt og nasjonalt og uttrykker sterk bekymring for den risikoen mange av forsvarerne er utsatt for. Det fremheves at statene har ansvar for å beskytte sine borgeres grunnleggende rettigheter og at respekten for menneskerettighetsforkjempere er nødvendig for at borgere skal kunne nyte godt av disse rettighetene. Videre fastslås at lovgivning som begrenser menneskerettighetsforkjemperes aktivitet må revideres.

Mandatet ble fornyet ved konsensus og med 75 land som medforslagsstillere. Bred støtte i FN til dette mandatet er viktig for fortsatt forbedring på området.