Historisk arkiv

Invitasjon til møte om norske prioriteringer for FNs 70. generalforsamling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende inviterer norske sivilsamfunnsorganisasjoner til åpent møte om norske prioriteringer for FNs 70. generalforsamling mandag 14. september.

Etter innledningen fra utenriksministeren, åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen. Møtet er en god anledning til å gi innspill til Norges engasjement i FN og prosjektet FN70: En ny dagsorden, som utvikler forslag til reform av og i FN.

Møtet finner sted mandag 14. september kl. 10–11 i Utenriksdepartementet, 7. juniplassen. De som skal delta må møte i hovedresepsjonen (Nordkvartalet) senest kl. 09.45.

Nye bærekraftsmål

FN markerer 70 år og behovet for et sterkt, effektivt og proaktivt FN har aldri vært større. Årets generalforsamling og høynivåuken innledes 25. september med toppmøtet som skal vedta en ny utviklingsagenda med nye bærekraftsmål frem mot 2030. Sentrale tema for høynivåmøter og profilerte arrangementer er terrorisme og voldelig ekstremisme, klima, likestilling, migrasjon og FNs fredsbevarende operasjoner. Det er også møter om ulike landsituasjoner.

Påmelding innen torsdag 10. september til Sigrun.Stigen.Holter@mfa.no.