Historisk arkiv

Norge øker bidrag for å bekjempe barnedødelighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

I dag inngår Utenriksdepartementet en ny avtale med vaksinealliansen Gavi hvor de norske bidragene økes med over 50 prosent for å sikre barn nødvendige vaksiner. - Flere enn hvert femte barn dør før femårsdagen av sykdommer de kunne ha vært vaksinert mot. Totalt vil regjeringen gi 6,25 milliarder norske kroner over en femårsperiode til global helse, sier utenriksminister Børge Brende.

Årlig er det rundt 19 millioner barn på verdensbasis som ikke får de mest grunnleggende vaksinene de trenger. Vaksinealliansen Gavi har siden 2000 bidratt til å vaksinere 500 millioner barn og bidratt til å avverge syv millioner barnedødsfall.

- Det har hatt svært stor betydning at Norge har støttet Gavi helt fra begynnelsen. Organisasjonen kan vise til stor fremgang i arbeidet med å redusere barnedødeligheten. Vaksinering er en av de beste investeringene vi kan gjøre for global helse. Norge vil bidra for at Gavis ambisiøse mål om å vaksinere ytterligere 300 millioner barn og slik redde fem-seks millioner liv, lar seg gjennomføre, sier Brende.

Utenriksminister Børge Brende og Seth Berkley, leder for Gavi, undertegner i dag avtalen om det norske bidraget. Vaksinealliansen Gavi får 6,25 milliarder kroner i perioden 2016-2020. Dermed er Norge den tredje største bidragsyteren globalt. Norge er også med og forbereder det nye partnerskapet for innovasjon mot infeksjoner av epidemisk eller pandemisk potensiale.

- Helse er sammen med utdanning avgjørende for å skape økonomisk vekst, og å oppnå FNs bærekraftsmål. Grunnleggende helsetjenester og vaksiner er avgjørende for at barn skal kunne gå på skolen. Gavi arbeider i 73 av verdens fattigste land der slik støtte fortsatt vil være avgjørende for fremgang, sier utenriksministeren.

Utenriksministeren trekker også frem Gavi som et eksempel på innovativt partnerskap og god samhandling mellom statlige og private aktører.

- Mottakerlandene spiller en aktiv rolle i partnerskapet og overtar en stadig større del av ansvaret for finansering av vaksineinnsatsen i takt med stigende inntekter, sier Brende.