Historisk arkiv

Veivalg i Alta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Den internasjonale oppmerksomheten omkring nord er økt, sa utenriksminister Børge Brende da han denne uken besøkte Norges arktiske universitet i Alta.

Arrangementet i Alta var en del av møteserien til arbeidet med den nye stortingsmeldingen om «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk».

Samarbeid i nord

Utenriksministeren tegnet et bredt bilde av den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen Norge står overfor. Han la vekt på at verden lenge har vært tjent med økt samarbeid, men at dette nå utfordres fra flere hold.

- Utenrikspolitikken vil i økende grad definere vår fremtid, derfor må vi jobbe for å bevare et godt, internasjonalt samarbeid, sa Brende.

Veivalg-diskusjonen trakk nordover til Alta denne uka. Her er utenriksministeren sammen med Pål Markusson (th) og Eva J. B. Jørgensen. Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD
Veivalg-diskusjonen trakk nordover til Alta denne uka. Her er utenriksministeren sammen med Pål Markusson (th) og Eva J. B. Jørgensen. Foto: Marte Lerberg Kopstad, UD

Pål Markusson, fakultetsdirektør ved UiT i Alta, holdt et innlegg om utdanningssamarbeid i nord som mellomfolkelig brobygger. Markusson trakk frem viktigheten av en felles forståelse og kunnskapsgrunnlag hos de arktiske statene for å møte felles utfordringer i nord.

- Utveksling av unge mennesker, som vil bli framtidige ledere, er såkorn for en bedre mellommenneskelig forståelse, sa Markusson.

Godt naboskap og praktisk samarbeid med Russland var et sentralt tema for diskusjonen. Eva J. B. Jørgensen, førsteamanuensis ved UiT i Alta, presenterte sin forskning på entreprenørskap over grensen mellom Norge og Russland.

På spørsmål fra en student i salen om Norges rolle i en globalisert verden trakk Jørgensen paralleller til Silicon Valley og uttalte: - I de forskerkretser jeg beveger meg er Nord-Norge faktisk ganske kult!

Møtet ble ledet av Jørund Greibrokk, assisterende instituttleder Handelshøgskolen v/UiT i Alta.