Historisk arkiv

Over 90 millioner kroner til utviklingsforskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

UD og Norad støtter elleve nye forskningsprosjekter gjennom Forskningsrådet. Prosjektene omhandler fagområder som er sentrale for norsk utviklingspolitikk.

Norglobal-2 (2017-2024) er Forskningsrådets nye store forskningsprogram for utviklingsforskning. Første utlysningsrunde hadde frist i vår. Det kom inn 70 søknader, som har blitt vurdert av internasjonale fagpaneler oppnevnt av Forskningsrådet. Programmets internasjonale styre, ledet av professor Øyvind Østerud, besluttet nylig støtte til de elleve beste prosjektene (se tabellen under).

Prosjektene har en total verdi på 92,8 millioner kroner og vil pågå i tre-fire år. Norglobal-2 legger opp til jevnlig kommunikasjon mellom forskerne og brukere av kunnskapen i UD og Norad.

Både vitenskapelig kvalitet og relevans i forhold til Norglobals målsettinger ligger til grunn for vurderingene. Alle prosjektene som støttes fikk karakter sju (outstanding) eller seks (excellent) av fagpanelene. Det er et krav at søkere samarbeider med ledende utenlandske forskere i prosjektene.

Programmet skal konsentreres om noen av de viktigste tematiske og geografiske prioriterte områdene i norsk utviklingspolitikk, innenfor rammen av bærekraftsmålene:

  • Global utdanning
  • Humanitær innsats
  • Konflikt, sikkerhet og sårbare stater
  • Næringsutvikling og jobbskaping
  • Miljø, klima og fornybar energi

Navn på prosjektet

Institusjon

Forsker

Refugee Education: Building Durable futures

Prio

Horst, Cindy

Addressing Local Barriers to Inclusive Education for Children with a Disability in the Sahel

Fafo

Grønningsæter, Arne Backer

Creating a political and social climate for climate change adaptation

CMI

Lujala, Päivi

Social media in armed conflict: The case of Myanmar

Prio

Tønnesson, Stein

The Impact of Security Force Assistance on State Fragility

Prio

Rolandsen, Øystein

Himalayan connections: melting glaciers, sacred landscapes and mobile technologies in a changing climate

UiO

Havnevik, Hanna

Endocrine Disruptors in Indian Food: minimizing children exposure and fostering a safer space for agriculture and food market

Niva

Nizzetto, Luca

Women on the Bench: The Role of Female Judges in Fragile States

CMI

Skaar, Elin

Child care for childhood and business development

SNF (NHH)

Bjorvatn, Kjetil

Suitable seeds for food security in fragile states

FNI

Rosendal, Kristin

Fragile states and violent entrepreneurs:   conflict, climate, refugees

Nupi

Bøås, Morten

I de kommende, årlige utlysningsrundene vil utlysningsteksten vurderes spisset innenfor de tematiske hovedområdene. Målet er ytterligere relevans for politikkutviklingen, og bidra til at det kommer inn flere sterke prosjektforslag på prioriterte fagområder som denne gangen ikke dekkes godt nok.