Historisk arkiv

Lansering: Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til utenriks- og sikkerhetspolitisk diskusjon og lansering av Veivalg-meldingen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 20. april.

Regjeringen tok høsten 2015 initiativ til Veivalg-prosjektet, en bred gjennomgang av norsk utenriks- og  sikkerhetspolitikk. Nå presenteres resultatet: en melding til Stortinget om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk i en mer uforutsigbar tid. Med Veivalg-meldingen og langtidsplanen for forsvarssektoren staker regjeringen ut kursen for norsk sikkerhetspolitikk.  

Tid: Torsdag 20. april kl. 11.00-12.15
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Program 
Innledninger ved utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Paneldiskusjon og spørsmål fra publikum

Deltakere

  • Kate Hansen Bundt, Den norske Atlanterhavskomité
  • John-Mikal Størdal, Forsvarets forskningsinstitutt
  • Ulf Sverdrup, Norsk utenrikspolitisk institutt
  • Ordstyrer: Christian Borch

#Veivalg

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Nett-tv Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk

Se sendingen her

Se sendingen her