Historisk arkiv

Nyheter

Norges handelspolitikk gjennomgått i Verdens handelsorganisasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennomgangen viste at våre handelspartnere er tydelig interessert i hvordan Norge organiserer sin økonomi og handelspolitikk. I løpet av gjennomgangen har Norge fått både rosende ord og konstruktiv kritikk.

- WTO og det multilaterale handelssystemet er grunnpilaren i norsk handelspolitikk. Vi har en liten og åpen økonomi, og norsk næringsliv er avhengig av at det handelspolitiske avtaleverket fungerer. De handelspolitiske gjennomgangene er en viktig del av det multilaterale samarbeidet, sier statssekretær Marianne Hagen som ledet delegasjonen, som representerte Norge i Genève.

Alle WTOs medlemmer er gjenstand for handelspolitiske gjennomganger, og formålet er å bidra til økt åpenhet og handelspolitisk debatt. Gjennomgangene gir WTOs medlemmer anledning til grundige diskusjoner om økonomi og handelspolitikk. Forrige gjennomgang av Norge var i 2012, og neste finner sted i 2025.

Den handelspolitiske gjennomgangen tar utgangspunkt i en omfattende rapport fra WTO-sekretariatet som beskriver status innen alle politikkområder som er relevante for handel og investeringer. I tillegg har Norge lagt frem en egen bakgrunnsrapport.

- Det tydelig at WTOs medlemmer er interesserte i norsk økonomi og handelspolitikk, og at vi har gjort prioriteringer og erfaringer som er relevante for mange andre land. Gjennomgangen var også en god mulighet til å diskutere den norske satsingen på hav og blå økonomi, sier statssekretæren.

Det var stor interesse for gjennomgangen, og Norge fikk nærmere 300 spørsmål fra WTO-medlemmene. Kommentarene og spørsmålene fra andre medlemmer gjelder i stor grad omstilling av norsk økonomi etter oljeprisfallet, statseide selskapers rolle i økonomien, investeringsbetingelser, EØS-avtalen og norsk landbrukspolitikk. Norges satsning på blå økonomi og hav fikk også mye oppmerksomhet fra våre handelspartnere.

Norge fikk rosende ord for vår åpne økonomi, likestilling, støtten til det multilaterale handelssystemet (WTO), inkludert fiskerisubsidieforhandlingene. I tillegg fikk vi ros for vårt fokus på, og bidrag til, utviklingslands integrasjon i handel og internasjonal økonomi.

Mer informasjon om gjennomgangen er tilgjengelig på WTOs temaside om Norges handelspolitiske gjennomgang

Les statssekretær Hagens innlegg her.