Historisk arkiv

Suspensjon av eksportlisenser til De forente arabiske emirater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Etter en helhetlig vurdering av situasjonen i Jemen og av den økende risikoen knyttet til De forente arabiske emiraters militære engasjement i Jemen, besluttet Utenriksdepartementet 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisenser for A-materiell (våpen og ammunisjon) til De forente arabiske emirater. Nye eksportlisenser av A-materiell til De forente arabiske emirater vil i denne situasjonen ikke bli innvilget.

Det understrekes at det ikke foreligger informasjon om at norsk ammunisjon er benyttet i Jemen. Beslutningen er uttrykk for en streng «føre var»-linje fra norsk side.

- Norge har generelt et meget strengt lovverk og tilsvarende retningslinjer for eksport av våpen, ammunisjon og annet militært utstyr. Det har siden 2010 vært åpnet for salg av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater. Det har ikke vært, og er ikke, åpnet for salg av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utviklingen i den væpnede konflikten i Jemen høsten 2017 har vært alvorlig, og det er stor bekymring for den humanitære situasjonen.

Utenriksdepartementet følger situasjonen i Jemen tett og gjør grundige, individuelle vurderinger av den enkelte søknad om eksportlisens, spesielt med tanke på risiko for bruk av norsk forsvarsmateriell i Jemen og brudd på humanitærretten.

Etter en helhetlig vurdering og i lys av den uoversiktlige situasjonen, har Utenriksdepartementet som et «føre var»-tiltak derfor besluttet å suspendere gyldige lisenser for A-materiell til De forente arabiske emirater. Dette betyr at det ikke skal eksporteres våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater. Eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia er ikke tillatt. Videre vil også terskelen for å avslå lisenser for B-materiell og flerbruksvarer til militær bruk som søkes utført til land som deltar i militære handlinger i Jemen, senkes ytterligere.