Historisk arkiv

Norsk innsats mot meslingutbruddet på Samoa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Myndighetene på Samoa har erklært unntakstilstand for å bekjempe meslingutbruddet, som i hovedsak rammer barn. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt land i Europa om å bistå. - Dette er en alvorlig situasjon. Helsesystemene på Samoa har ikke kapasitet til å håndtere et utbrudd på denne størrelsen og det er begrenset kapasitet i regionen. Det er særlig små barn som blir alvorlig syke. Jeg er glad for at Norge har mulighet til å svare positivt på WHOs anmodning om hjelp med humanitære midler, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Meslingutbruddet på Samoa er eskalerende, og mangelen på helsepersonell er fortsatt stor selv om land i regionen har sendt helsepersonell for å avhjelpe situasjonen. Over 3700 tilfeller av sykdommen er påvist. Hittil er 53 mennesker rapportert omkommet, av dem er 48 barn under fire år. Samoa har en befolkning på knappe 200.000. WHO vurderer at utbruddet ikke har nådd toppen og at antall tilfeller og belastningen på den lokale helsetjenesten vil fortsette å øke. 

- Norge har den kompetansen som lokale myndigheter i Samoa har behov for, og vil være et verdifullt bidrag i innsatsen mot utbruddet, sier helseminister Bent Høie. 

I går reiste et såkalt Emergency Medical Team fra Norge, som består av leger, folkehelseekspert, sykepleiere og erfarent logistikkpersonell. Gruppen er sendt i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, i samarbeid med Folkehelseinstittutet, Helsedirektoratet, de fire helseregionene og Utenriksdepartementet. 

- Emergency Medical Team ble opprettet for å kunne sendes ut på kort varsel i forbindelse med globale helsekriser. Jeg er glad for at vi kan bidra og samtidig lære for også å øke vår kompetanse og beredskap i krevende medisinske situasjoner, sier minister for samfunnssikkerhet Ingvill Smines Tybring-Gjedde. 

Blant andre land som bidrar med helsepersonell er Frankrike, Australia, New Zealand, Storbritannia og Japan. 

- Meslingepidemien på Samoa viser at meslinger fortsatt er en dødelig sykdom, som tar liv når befolkningen ikke er tilstrekkelig vaksinert. Vi må stille opp når det er slike kriser. Samtidig er en av regjeringens hovedprioriteringer å arbeide globalt for å forebygge smittsomme sykdommer som meslinger, gjennom blant annet støtte til vaksinealliansen Gavi, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.