Historisk arkiv

Norge, USA og Storbritannia fordømmer angrep på sivile i Sudan

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge sier i en uttalelse sammen med USA og Storbritannia i kveld at de er alvorlig bekymret over bruddet i forhandlingene mellom partene i Sudan. Det militæret overgangsrådet har satt en fredelig overgang til sivilt styre i Sudan i fare. Utenriksministeren sier at angrepene på fredelige demonstranter og andre sivile i Sudan er uakseptable og oppfordrer partene til å gå tilbake til forhandlingsbordet.

Norge har, sammen med USA og Storbritannia, gjentatte ganger uttrykt bekymring for situasjonen i Sudan og støttet forhandlingene om overgangen til et sivilt styre i landet. Norge mener politiske reformer er en forutsetning for å løse landets økonomiske krise og for å få til en stabil og bærekraftig utvikling. Nå er det avgjørende at det militære overgangsstyret kommer befolkningen i møte ved å legge til rette for en troverdig og inkluderende politisk prosess som legger grunnlag for demokratisering, samt politiske og økonomiske reformer. 

Selve uttalelsen:

Joint Statement on Developments in Sudan

The text of the following statement was issued jointly by the Governments of the United States, Norway, and the United Kingdom. 

The Troika condemns the violent attacks in Sudan on June 3, which resulted in the killing and injuring of many peaceful civilian protesters. By ordering these attacks, the Transitional Military Council has put the transition process and peace in Sudan in jeopardy. We call for an agreed transfer of power to a civilian-led government as demanded by the people of Sudan. We welcome the statement of the Chairperson of the African Union (AU) and support the important role of the AU in solving the crisis in Sudan, including its demand for an immediate handover to a civilian-led government. 

The Troika also expresses its serious concern over the TMC’s announcement that it will cease negotiations with the Forces for Freedom and Change, retract all previous agreements with them on formation of an interim government, and will hold elections within nine months. The people of Sudan deserve an orderly transition, led by civilians, that can establish the conditions for free and fair elections, rather than have rushed elections imposed by the TMC’s security forces.