Historisk arkiv

Nytt initiativ om handel, miljø og bærekraft i WTO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det er bred støtte i Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å styrke arbeidet med miljø, klima og bærekraft.

Canada, Costa Rica, EU, New Zealand, Mexico, Sveits, Taiwan, Australia foruten Norge har arbeidet for å få mer fokus, dypere diskusjoner og konkrete tiltak rundt spørsmål om handel, miljø og bærekraft i Verdens handelsorganisasjon.

Gruppen har fokusert på at miljø og bærekraft er viktig å drøfte i sammenheng med handel. Arbeidet har foregått i uformelle møter, arrangementer, og i samarbeid med eksterne aktører. Resultatet er et forslag som legger opp til «structured discussions» - strukturerte diskusjoner - det vil si tematiske drøftelser av relevante tema, som klima, sirkulær økonomi, biodiversitet, globale verdikjeder ol.

De «strukturerte diskusjonene» ble lansert 17. november i forbindelse med WTOs miljøuke WTO Trade and Environment Week 2020, der det ble avholdt mange ulike arrangementer relatert til handel, miljø og bærekraft. En rekke utviklingsland er med, og 50 WTO-medlemmer i alt støtter forslaget.

Initiativet skal komplementere og støtte annet arbeid i WTO, herunder arbeidet i den faste komiteen for handel og miljø (CTE). Drøftelsene er åpne for alle interesserte WTO-medlemmer, og det legges vekt på dialog med eksterne aktører. Det første møtet under dette initiativet vil finne sted tidlig i 2021. Det vil rapporteres senest til WTOs 12. ministerkonferanse.