Historisk arkiv

Rapport om alvorlige menneskerettighetsbrudd i Hviterussland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi fordømmer bruddene på menneskerettigheter som Moskva-mekanismens rapport dokumenterer og oppfordrer myndighetene i Hviterussland til å følge anbefalingene i rapporten. De må utlyse nyvalg, stanse vold, tortur og fengslinger av fredelige demonstranter, sikre pressefrihet og straffe de ansvarlige for overgrep, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er blant landene som i september aktiverte Moskva-mekanismen under Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), som åpner for gransking av mulige menneskerettighetsbrudd. 5. november leverte spesialrapportøren sin granskingsrapport om Hviterussland til de 57 deltakerstatene i organisasjonen.

Rapporten er basert på grundig dokumentasjon av forholdene i Hviterussland i perioden rundt og etter valget 9. august i år. Rapporten bekrefter betydelige uregelmessigheter rundt gjennomføringen av valget og omfattende, alvorlige menneskerettighetsbrudd fra hviterussisk politi og sikkerhetsstyrker, i tillegg til angrep på media og journalister.

- Dette er en viktig rapport som dessverre bekrefter det vi har fryktet. Norge vil fortsette å presse på for at myndighetene i Hviterussland bidrar til en fredelig, demokratisk utvikling, sier utenriksministeren. 

***

Norge var tilsluttet innlegget fra Danmarks ambassadør.