Historisk arkiv

Norges strategi mot skadelige skikker godt mottatt i Genève

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært glad for den gode mottakelsen som Norges strategi mot skadelige skikker fikk her i Genève. Dersom vi skal få slutt på skadelige skikker, må vi samarbeide tett med andre land, sivilt samfunn, FN-organisasjonene og religiøse ledere, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Genève: Utviklingsministeren lanserer strategien mot skadelige skikker . Foto: Guri Solberg, UD
Genève: Utviklingsministeren lanserer strategien mot skadelige skikker . Foto: Guri Solberg, UD

Strategien ble lansert for en fullsatt sal i FNs hovedkvarter i Genève tirsdag 14. januar. På lanseringen deltok FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet, flere FN-organisasjoner, sivilt samfunn, religiøse ledere og det diplomatiske korps. 

Strategien skisserer hvordan Norge skal arbeide internasjonalt for å bekjempe skadelige skikker som barneekteskap, kjønnslemlestelse og preferanse for sønner. Innsatsen skal styrkes gjennom målrettede tiltak og som del av bistanden til blant annet utdanning, helse, likestilling og menneskerettigheter. Vi skal også forsterke Norges pådriverrolle i normative prosesser.

- Antallet som rammes av skadelige skikker er enormt: Hver dag giftes
33.000 jenter bort. Det er et globalt underskudd på rundt 126 millioner kvinner, og over 200 millioner jenter og kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, sier Ulstein. 

Skadelige skikker har mange uttrykk, men de har til felles at de rammer jenter hardest. De svekker jenters og kvinners helse, kan frata dem muligheten til utdanning og gjør det vanskeligere å delta i samfunns- og arbeidslivet. 

I sitt innlegg la FNs høykommissær vekt på at man må ta tak i de underliggende årsakene til skadelige skikker, som stereotypier og manglende likestilling. Hun sa også at lover er viktige, og understreket at lovverk mot skadelige skikker må følges opp i praksis. 

- For å få slutt på skadelige skikker må vi arbeide for full likestilling mellom kvinner og menn. Vi må også stå hardt på at jenter og gutter har samme verdi, sier utviklingsministeren.