Historisk arkiv

Internasjonalt samarbeid, bærekraft og grønne løsninger var tema for digitalt besøk til California

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Internasjonalt samarbeid, bærekraft og grønne løsninger sto på dagsorden da kronprins Haakon besøkte San Francisco denne uken. Med i følget var utenriksminister Ine Eriksen Søreide, næringsminister Iselin Nybø, olje- og energiminister Tina Bru og en norsk næringslivsdelegasjon.

- I en tid med reiserestriksjoner ønsker vi å prøve ut nye virkemidler for å fremme Norge og norske næringslivsinteresser, og vi planla derfor dette digitale California-besøket grundig. Gjennom dette besøket fikk vi en god anledning til å diskutere hvordan internasjonalt samarbeid, forskning og ny teknologi kan bidra til en bærekraftig framtid og verdiskaping, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.    

California er USAs mest folkerike delstat, verdens femte største økonomi og hjem for flere av verdens største teknologiselskaper. Delstaten har en nasjonal og global lederrolle i å utvikle og investere i klimatiltak og grønn teknologi. Norge har hatt en samarbeidsavtale om klimaspørsmål med California siden 2017. På president Bidens klimatoppmøte i forrige uke så vi også at USA på nytt mobiliserer på klimasiden.

Besøket til San Francisco var Norges første større digitale besøk til utlandet, hvor mange fikk muligheten til å følge et offisielt besøkt digitalt. Ved hjelp av teknologi og grafiske virkemidler ble det lagt til rette for gode møteplasser, samtaler og en opplevelse av personlig tilstedeværelse under besøket.   

Virtuell tur til SF
Foto: Björn Myreze

Fra et TV-studio i Oslo fikk delegasjonen møte Californias guvernør Gavin Newsom og viseguvernør Eleni Kounalakis. Bærekraft, innovasjon og entreprenørskap var tema for virtuelle stopp på universitetene Berkeley og Stanford. Kronprinsen og utenriksministeren møtte også speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi som representerer California i Kongressen.

Madame Speaker Pelosi
Foto: Björn Myreze

- De nære båndene og det gode samarbeidet mellom Norge og USA ble bekreftet under samtalen med Nancy Pelosi. Jeg tror dette besøket vil bidra til å styrke samarbeidet innenfor klima og grønne løsninger, og at det vil ha en positiv effekt for norsk næringsliv og norske fagmiljøer, sier utenriksministeren.

Representanter fra flere norske fag- og teknologi-klynger og bedrifter deltok under besøket. California har i likhet med Norge satt klare mål for overgangen til nullutslippskjøretøy. Diskusjon om visjoner og erfaringer for å nå målene om nullutslipp til lands og til havs var et av hovedtemaene for næringslivsdelegasjonen, som ble koordinert av Innovasjon Norge.

– Det ligger store muligheter for norsk næringsliv i å knytte tettere bånd til økosystemet i California. Innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille oss til en grønn framtid. Da må vi spille på lag med næringslivet og fortsette satsingen på eksport og grønn verdiskaping, sier næringsminister Iselin Nybø.

Norge og California er begge kystøkonomier, som har stort potensiale for å utnytte havvind. Fornybar energi og finansiering av fremtidens bærekraftige samfunn og virksomheter var også sentrale samtaletema for både kronprinsens og utenriksministerens møter og for næringslivsdelegasjonen.

— California og Norge har felles ambisjoner om å utvikle lavutslippsteknologi på klima- og energifeltet, spesielt innen flytende havvind og nullutslippskjøretøy. Jeg er glad for at pandemien ikke hindrer oss i å utveksle erfaringer og styrke samarbeidet for både myndigheter og næringsliv om grønne løsninger og bærekraftig verdiskaping, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Opptak av besøket er tilgjengelig på: https://norwayevent.com/delegations/norway-california/