Historisk arkiv

FNs høynivåuke 2021. Åpningsrapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Høstens vakreste eventyr, FNs høynivåuke, er i gang. Statsminister Erna Solberg leder den norske delegasjonen. Endelig kan statsledere og ministre møtes fysisk igjen i New York. Etter fjorårets heldigitale høynivåuke er det mange som setter pris på det. Pandemien legger likevel begrensninger. Den norske delegasjonen er betydelig redusert, det er strenge adgangsbegrensninger og smittevern for møtene og arrangementene, og utviklingsministeren deltar virtuelt fra Oslo.

På dagsorden står klimautfordringene, koronapandemien og bærekraftig utvikling. I løpet av de nærmeste dagene skal statsministeren og utenriksministeren ha en rekke bilaterale møter hvor klima, hav og menneskerettigheter, særlig kvinners rettigheter, vil bli diskutert. Dessuten vil situasjonen i Afghanistan og andre aktuelle konflikter dominere møtene.

Hovedsaker 

  • Statsminister Solberg annonserte Norges klimamål om å redusere utslippene med 50-55 prosent og å øke klimafinansieringen, under FNs generalsekretær og Storbritannias statsminister Boris Johnsons toppmøte om klima. 
  • Statsminister Solberg var en av hovedtalerne under det årlige arrangementet om bærekraftsmålene, hvor generalsekretær Guterres hadde inviterte et utvalg stats- og regjeringssjefer for å diskutere hvordan vi skal oppnå bærekraftsmålene i skyggen av koronapandemien.
  • Utenriksministeren deltok på en minneseremoni  for å markere terrorangrepet mot USA 11. september 2001. 
  • Flere bilaterale møter ble gjennomført, og ministrene møtte FNs generalsekretær, leder for Verdens matvareprogram, Ghana, Litauen, Gabon, India og Venezuela til nyttige samtaler. 
Den norske delegasjonen på vei til møte. 
Den norske delegasjonen på vei til møte.  Foto: Vincent Willekens

Klima

Vi trenger økt handling for å nå klimamålene. Paris-avtalen er fortsatt oppnåelig, men tiden er i ferd med å renne ut. COP26 vil være helt avgjørende. Dette var hovedbudskapet fra FNs generalsekretær og Storbritannias statsminister Boris Johnson under det uformelle toppmøtet om klima. Bakteppet var rapporten fra FNs klimakonvensjon om at innmeldte bidrag langt fra er nok for å nå målet om å begrense oppvarmingen til 1,5-grader. Mens utslippene måtte blitt redusert med 45 prosent for å nå målet, vil øke de med 16 prosent i 2030 i forhold til 2010. Statsminister Solberg annonserte Norges klimamål om å redusere utslippene med 50-55 prosent og å øke klimafinansieringen. Generalsekretæren pekte på at G20-landene har et spesielt ansvar for å redusere utslippene, at målet om USD 100 milliarder i klimafinansiering må nås og at andelen til klimatilpasning bør øke til 50 prosent. Toppmøtet ga positive signaler på alle disse områdene, ifølge FNs generalsekretær.

Statsminister Solberg og Storbritannias statsminister Johnson under det uformelle toppmøtet om klima.
Statsminister Solberg og Storbritannias statsminister Johnson under det uformelle toppmøtet om klima. Foto: FN

Statsminister Solberg deltok også med et videoinnlegg på et høynivåmøte om hav i regi av UN Global Compact (UNGC). Møtet lanserte Ocean Stewardship Coalition, som skal mobilisere næringslivet for å nå bærekraftsmålene og fremme en bærekraftig havøkonomi.

Bærekraftsmålene 

FNs generalsekretær Guterres inviterte et utvalg stats- og regjeringssjefer til en rundebordssamtale for å diskutere og vise vei for hvordan bærekraftsmålene kan oppnås i skyggen av koronapandemien. Guterres ønsket mer multilateralt samarbeid, en slutt på pandemien gjennom rask bedring av vaksinetilgang for utviklingsland, en bærekraftig og inkluderende gjenoppbygging, mer effektiv finansiering, likestilling som tverrgående hensyn og en satsing på klima og miljø frem mot COP 26. Han understreket også betydningen av partnerskap for å nå bærekraftsmålene. Situasjonen er ikke håpløs og verden er ikke hjelpesløs, ifølge Guterres.

 

Statsminister Solberg påpekte fra talerstolen at politisk vilje for å oppnå bærekraftsmålene var viktig nå. Foto: Cia Pak , FN
Statsminister Solberg påpekte fra talerstolen at politisk vilje for å oppnå bærekraftsmålene var viktig nå. Foto: Cia Pak , FN

Det var også ungdommens tur til å engasjere. Sør-Koreas president Moon Jae-in fremhevet at ungdom og ny teknologi må være sentralt for å bygge en mer solid og grønn fremtid. Det sørkoreanske bandet BTS fremførte dermed en nyskrevet sang til trampeklapp av de få tilstedeværende i Generalforsamlingssalen. 

Over en million mennesker fulgte med online da det sørkoreanske bandet BTS – det globalt mestselgende bandet i 2020 - opptrådte under SDG Moment.  Foto: Loey Felipe, FN
Over en million mennesker fulgte med online da det sørkoreanske bandet BTS – det globalt mestselgende bandet i 2020 - opptrådte under SDG Moment. Foto: Loey Felipe, FN

Den påfølgende diskusjonen gjentok generalsekretærens budskap med ulik vektlegging. Mange refererte til årets rapporteringer om nasjonal status for bærekraftsmålene som nyttig. Statsminister Erna Solberg, i sin kapasitet som pådriver for bærekraftsmålene, pekte på at politisk vilje er avgjørende. Utvikling er ikke bare et spørsmål om finansiering, men også om god politisk styring. Andre viste til at koronapandemien har fremhevet svakheten i verdens utvikling, samtidig som responsen også har vist muligheter og løsninger.

Statsministeren pleier å ha flere tilhørere når hun taler i FN, men det er fortsatt en annerledes tid - også i FN. Foto: Astrid Sehl, UD
Statsministeren pleier å ha flere tilhørere når hun taler i FN, men det er fortsatt en annerledes tid - også i FN. Foto: Astrid Sehl, UD
Statsminister Solberg deltok på virtuelt møte med pådrivergruppen for bærekraftsmålene lørdag 18. september. Foto: UD
Statsminister Solberg deltok på virtuelt møte med pådrivergruppen for bærekraftsmålene lørdag 18. september. Foto: UD
Statsminister Solberg markerer det enorme omfanget av tapt skolegang for barn pga stengte skoler under covid-19.  Foto: Vincent Willekens, UD
Statsminister Solberg markerer det enorme omfanget av tapt skolegang for barn pga stengte skoler under covid-19. Foto: Vincent Willekens, UD

20 år siden terrorangrepet mot USA

Utenriksministeren deltok på en minneseremoni i regi av FNs kontraterrorkontor (UNOCT) for å markere 20 år siden terrorangrepet mot USA 11. september 2001. Seremonien fant sted på Det nasjonale 11. september-museet i New York. Spanias utenriksminister José Manuel Albares Bueno holdt tale på vegne av vennegruppen for terrorofre, der Norge er medlem. Lederen for UNOCT, Vladimir Voronkov, talte også. Bueno og Voronkov la deretter ned krans på minnesmerket.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide legger ned blomster på minnesmerket for 9/11. Foto: Odd-Inge Kvalheim, UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide legger ned blomster på minnesmerket for 9/11. Foto: Odd-Inge Kvalheim, UD

Bilaterale møter

Utenriksministeren hadde mandag et virtuelt møte med generalsekretærens spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba. Som leder av Sikkerhetsrådets arbeidsgruppe for barn og væpnet konflikt samarbeider Norge tett med Gamba. Seksualisert vold, bortføring og angrep mot utdanning har økt under pandemien. Foruten arbeidet i Sikkerhetsrådet og i arbeidsgruppen ble det vist til den kommende Safe Schools-konferansen i Nigeria i oktober som en viktig plattform for mobilisering for barn i væpnet konflikt. 

Utenriksministeren hadde mandag et virtuelt møte med generalsekretærens spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba. Foto: UD
Utenriksministeren hadde mandag et virtuelt møte med generalsekretærens spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba. Foto: UD

Utenriksministeren møtte mandag lederen for Verdens matvareprogram, David Beasley, til en samtale hvor særlig humanitær tilgang til og situasjonen for kvinner i Afghanistan ble diskutert. I tillegg møtte Søreide utenriksministrene i Gabon, India og Venezuela. 

Statsminister Erna Solberg møtte FNs generalsekretær. I tillegg møtte statsministeren Ghanas president, Litauens president, Europakommisjonens president og snakket på telefonen med Tysklands forbundskansler Angela Merkel. 

Statsminister Erna Solberg og FNs generalsekretær Guterres. Foto: Evan Schneider, FN
Statsminister Erna Solberg og FNs generalsekretær Guterres. Foto: Evan Schneider, FN
Smil til kameraet! Statsministeren og utenriksministeren møter pressen søndag kveld.  Foto: Astrid Sehl, UD
Smil til kameraet! Statsministeren og utenriksministeren møter pressen søndag kveld. Foto: Astrid Sehl, UD